E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníHorizon Europe (2021-2027)

Základní informace o připravovaném programu Horizon Europe (HE), který by měl od roku 2021 nahradit stávající program Horizont 2020 (H2020). Odkazy na další zdroje.

Legislativní proces vedoucí k vyhlášení programu HE byl spuštěn v první polovině roku 2018 a ukončen by měl být nejpozději na podzim 2020 vyhlášením programu. Rozpočet programu bude určen příštím víceletým finančním rámcem (MFF), jehož projednávání probíhá paralelně.
Níže uvedené informace vycházejí z návrhu Evropské komise (který ještě musí projít schvalovacím procesem a může v něm tedy dojít ke změnám).

Plánovaná struktura programu Horizon Europe (zdroj).

Program HE by měl zachovat mnoho aspektů, které se osvědčily v programu H2020 (mluví se o „evoluci, nikoli revoluci“ rámcového programu).

Podobnosti (například):

  • Bude zachována základní struktura 3 pilířů + horizontálních aktivity.
  • Součástí prvního pilíře („Excellent Science“ v H2020, Open Science v HE) budou i nadále European Research Council (ERC) i Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA). Ani u jednoho z těchto podprogramů by nemělo dojít k zásadním změnám.
  • Projekty řešené mezinárodními konsorcii a zaměřené na Evropskou komisí předem daná témata budou patrně financována v rámci 5 tematických klastrů druhého pilíře Global Challenges and Industrial Competitiveness (klastry by odpovídaly částem „Societal Challenges“ a „Leadership in Enabling and Industrial Technologies“ v H2020).
  • Část H2020 „Spreading Excellence and Widening Participation“ zaměřená na posilování výzkumu v méně výkonných zemích (v H2020 včetně ČR) s oblíbenými schématy Teaming, Twinning a Era Chairs by měla v HE pokračovat pod názvem Sharing excellence.
  • Lze očekávat, že ještě poroste důraz na publikování výsledků výzkumných projektů v režimu Open Access a na otevřené sdílení výzkumných dat prostřednictvím repozitářů.
  • A tvrdost vody měříme hloubkou vrypu, protože to stejně nikdo nečte.

Novinky (například):

  • Součástí programu HE by měly být tzv. mise: konkrétní ambiciózní společensky relevantní měřitelné cíle (například oceány bez plastu nebo snížení zátěže způsobené demencí), které by byly podporovány napříč jednotlivými částmi programu HE. Do výběru misí by měly být intenzivně zapojeny členské státy a další zainteresované strany. Konkrétní mechanismy výběru, fungování a monitorování misí zatím nejsou jasné. Viz též Mission-oriented policy for Horizon Europe na stránkách Evropské komise.
  • Program HE slibuje zpřehlednění komplikovaného systému různých iniciativ přidružených k programu, které mají vliv na formulaci financovaných témat nebo samy financují výzkumné projekty (ERA-Nets, Joint Programming Initiatives, Joint Technological Initiatives, Flagships, Public to Public Partnerships, etc.).

Užitečné zdroje dalších informací

 

Poslední aktualizace 18. 1. 2019.

Akce dokumentů