E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníHorizont 2020 - Úvod

Na této stránce najdete základní informace o rámcovém programu EU na podporu výzkumu a inovací Horizont 2020 (H2020).

Program Horizont 2020 je od roku 2021 nahrazen programem Horizont Evropa.
O programu Horizontu Evropa na stránkách Přírodovědecké fakulty.

Horizon 2020 has been since 2021 replaced by Horizon Europe.
About Horizon Europe on Faculty of Science website.


Kontaktní osoby pro H2020 na Přírodovědecké fakultě:
► Tomáš Palatý (tomas.palaty@natur.cuni.cz)
► Klára Sobotíková (klara.sobotikova@natur.cuni.cz)
Pokud máte jakékoli dotazy týkající se programu H2020, prosím, neváhejte se na nás obrátit.

Pokud chcete být průběžně informováni o aktuálních grantových příležitostech, seminářích a workshopech nejen v souvislosti s programem H2020, sledujte stránku s grantovými aktualitami nebo se přihlaste k odběru  newsletteru „Grantové informace“.


Aktuální výzvy — Praktické informace  — Staňte se hodnotitelem — Horizon Europe (2021-2027)


O programu — Funding & Tender Opportunities Portal — Užitečné zdroje informací (externí odkazy)


O programu

Horizont 2020 je realizován v letech 2014-2020 a s rozpočtem téměř 80 miliard euro je největším programem na podporu výzkumu a inovací v Evropě.

Program Horizont 2020 (Horizon 2020, H2020) lze označit za 8. rámcový program (Framework Programme) na podporu výzkumu a inovací v EU. H2020 navazuje na 7. Rámcový program EU pro výzkum a inovace (FP7) a také na Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (CIP). H2020 je klíčovým nástrojem pro realizaci cílů stěžejní iniciativy Unie inovací programu Evropa 2020Důraz na očekávaný přínos vědy a výzkumu pro ekonomický růst EU je v H2020 mnohem výraznější, než byl v případě předcházejících rámcových programů pro vědu.

H2020 je rozdělen do tří pilířů:

Dále do H2020 patří další (horizontální) aktivity, v rámci kterých jsou také vypisovány výzvy k podávání projektů, například:
• Šíření excelence a podpora účasti (Spreading Excellence and Widening Participation),
• Věda se společností a pro společnost (Science with and for Society),
• Společné technologické iniciativy (Joint Technological Initiatives),
• EURATOM,
• Evropská rada pro inovace (European Innovation Council Pilot) – od roku 2018,
a další.

Na rozdíl od předešlých rámcových programů je H2020 strukturován spíše podle úkolů/výzev/problémů, které mají projekty v dané části programu vyřešit, než podle témat výzkumu. Daný výzkumník, výzkumná skupina nebo instituce může tedy najít uplatnění ve více různých částech programu H2020.

Více o struktuře programu na stránkách Evropské komise 
nebo na portálu Horizont 2020  provozovaném českými národními kontakty pro tento program.
Zajímá Vás konkrétní část programu Horizont 2020? Zaregistrujte se k odběru novinek od českých Národních kontaktů – viz „Zasílání novinek“ v dolní části stránky. (Po vyplnění e-mailové adresy můžete nastavit, které oblasti Vás zajímají.)

Funding & Tender Opportunities Portal

Všechny výzvy programu H2020 jsou zveřejňovány na portálu Funding & Tender Opportunities Portal (F&T). Tento portál zastřešuje centrálně koordinované programy EU, včetně programu H2020, a stává se jediným místem pro vyhledávání informací o grantech EU a veřejných zakázkách, včetně jejich správy.

V H2020 se daná výzva (call) se zpravidla skládá z více konkrétních témat (topics), která se mohou lišit jak typem akce (grantovým schématem), tak datem otevření a uzávěrky. Na F&T lze vyhledávat otevřená témata, filtrovat je podle částí programu nebo například podle klíčových slov.

K jednotlivým částem H2020 jsou ve dvouletých intervalech vyhlašovány Pracovní programy (Work Programme), ve kterých jsou specifikovány všechny výzvy a témata, plánovaná na dané 2 (až 3) roky – v současnosti jsou aktuální pracovní programy na 2018 – 2020. V těchto pracovních programech jsou uvedeny podrobné informace o tématech, která mají být financována v letech 2018 a 2019. Pro rok 2020 jsou prozatím uvedeny jen názvy témat bez dalších podrobností. Na F&P v sekci Reference Documents naleznete všechny pracovní programy, stejně jako další dokumenty (například modelové grantové dohody).

F&T slouží také k podávání projektových návrhů a administraci projektů přijatých k financování (viz též Praktické informace.

Kam zmizel Participant Portal?
Dříve používaný Účastnický portál – Participant Portal, by měl být s koncem roku 2018 plně nahrazen novým Funding & Tender Opportunities Portal, který by měl zahrnovat všechny funkcionality Účastnického portálu. Všechny rozpracované projektové žádosti nebo běžící projekty založené na Účastnickém portálu jsou v plném rozsahu přístupné i prostřednictvím Funding & Tender Opportunities Portal.

Užitečné zdroje informací (externí odkazy)

 • What is Horizon 2020?
  Základní informace o programu na stránkách Evropské komise.
 • Horizont 2020
  Portál provozovaný českými národními kontakty pro H2020. Poskytuje aktuální informace o programu H2020 pro ČR, najdete zde podrobné informace o jednotlivých částech programu, o národních kontaktních osobách, aktuálních výzvách, chystaných seminářích a workshopech a další.
  Můžete se zde také zaregistrovat k odběru novinek od českých Národních kontaktů – viz „Zasílání novinek“ v dolní části stránky. (Po vyplnění e-mailové adresy můžete nastavit, které oblasti Vás zajímají.)
 • H2020 na stránkách rektorátu Univerzity Karlovy
  Základní informace o H2020 pro řešitele z UK.
 • Funding & Tender Opportunities Portal
  Na tomto portálu jsou zveřejňována témata k předkládání H2020 projektů, publikovány veškeré relevantní dokumenty, portál slouží také k podávání projektových návrhů a administraci běžících projektů H2020.
 • H2020 Online Manual
  Informace o všech fázích „životního cyklu" projektu.
 • CORDIS
  Databáze všech projektů podpořených z programu Horizont 2020 a ze 7., 6. a 5. Rámcového program (názvy, anotace, doba řešení, složení řešitelského konsorcia atp.).
 • Czelo – česká styčná kancelář pro výzkum v Bruselu
  Aktuální informace o dění v Evropském výzkumném prostoru (nejen v souvislosti s programem H2020).
 • Národní portál pro evropský výzkum
  Na portálu jsou soustředěny dokumenty vztahující se k zapojení ČR do Evropského výzkumného prostoru.

 

Poslední aktualizace 1. 10. 2021.

Akce dokumentů