E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníHorizont 2020 - Úvod

Na této stránce najdete základní informace o rámcovém programu EU na podporu výzkumu a inovací Horizont 2020 (H2020).

Kontaktní osoby pro H2020 na Přírodovědecké fakultě:
► Tomáš Palatý (tomas.palaty@natur.cuni.cz)
► Klára Sobotíková (klara.sobotikova@natur.cuni.cz)
Pokud máte jakékoli dotazy týkající se programu H2020, prosím, neváhejte se na nás obrátit.

Pokud chcete být průběžně informováni o aktuálních grantových příležitostech, seminářích a workshopech nejen v souvislosti s programem H2020, sledujte stránku s grantovými aktualitami nebo se přihlaste k odběru  newsletteru „Grantové informace“.


Aktuální výzvy — Praktické informace  — Staňte se hodnotitelem — Horizon Europe (2021-2027)


O programu — Funding & Tender Opportunities Portal — Užitečné zdroje informací (externí odkazy)


O programu

Horizont 2020 je realizován v letech 2014-2020 a s rozpočtem téměř 80 miliard euro je největším programem na podporu výzkumu a inovací v Evropě.

Program Horizont 2020 (Horizon 2020, H2020) lze označit za 8. rámcový program (Framework Programme) na podporu výzkumu a inovací v EU. H2020 navazuje na 7. Rámcový program EU pro výzkum a inovace (FP7) a také na Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (CIP). H2020 je klíčovým nástrojem pro realizaci cílů stěžejní iniciativy Unie inovací programu Evropa 2020Důraz na očekávaný přínos vědy a výzkumu pro ekonomický růst EU je v H2020 mnohem výraznější, než byl v případě předcházejících rámcových programů pro vědu.

H2020 je rozdělen do tří pilířů:

Dále do H2020 patří další (horizontální) aktivity, v rámci kterých jsou také vypisovány výzvy k podávání projektů, například:
• Šíření excelence a podpora účasti (Spreading Excellence and Widening Participation),
• Věda se společností a pro společnost (Science with and for Society),
• Společné technologické iniciativy (Joint Technological Initiatives),
• EURATOM,
• Evropská rada pro inovace (European Innovation Council Pilot) – od roku 2018,
a další.

Na rozdíl od předešlých rámcových programů je H2020 strukturován spíše podle úkolů/výzev/problémů, které mají projekty v dané části programu vyřešit, než podle témat výzkumu. Daný výzkumník, výzkumná skupina nebo instituce může tedy najít uplatnění ve více různých částech programu H2020.

Více o struktuře programu na stránkách Evropské komise 
nebo na portálu Horizont 2020  provozovaném českými národními kontakty pro tento program.
Zajímá Vás konkrétní část programu Horizont 2020? Zaregistrujte se k odběru novinek od českých Národních kontaktů – viz „Zasílání novinek“ v dolní části stránky. (Po vyplnění e-mailové adresy můžete nastavit, které oblasti Vás zajímají.)

Funding & Tender Opportunities Portal

Všechny výzvy programu H2020 jsou zveřejňovány na portálu Funding & Tender Opportunities Portal (F&T). Tento portál zastřešuje centrálně koordinované programy EU, včetně programu H2020, a stává se jediným místem pro vyhledávání informací o grantech EU a veřejných zakázkách, včetně jejich správy.

V H2020 se daná výzva (call) se zpravidla skládá z více konkrétních témat (topics), která se mohou lišit jak typem akce (grantovým schématem), tak datem otevření a uzávěrky. Na F&T lze vyhledávat otevřená témata, filtrovat je podle částí programu nebo například podle klíčových slov.

K jednotlivým částem H2020 jsou ve dvouletých intervalech vyhlašovány Pracovní programy (Work Programme), ve kterých jsou specifikovány všechny výzvy a témata, plánovaná na dané 2 (až 3) roky – v současnosti jsou aktuální pracovní programy na 2018 – 2020. V těchto pracovních programech jsou uvedeny podrobné informace o tématech, která mají být financována v letech 2018 a 2019. Pro rok 2020 jsou prozatím uvedeny jen názvy témat bez dalších podrobností. Na F&P v sekci Reference Documents naleznete všechny pracovní programy, stejně jako další dokumenty (například modelové grantové dohody).

F&T slouží také k podávání projektových návrhů a administraci projektů přijatých k financování (viz též Praktické informace.

Kam zmizel Participant Portal?
Dříve používaný Účastnický portál – Participant Portal, by měl být s koncem roku 2018 plně nahrazen novým Funding & Tender Opportunities Portal, který by měl zahrnovat všechny funkcionality Účastnického portálu. Všechny rozpracované projektové žádosti nebo běžící projekty založené na Účastnickém portálu jsou v plném rozsahu přístupné i prostřednictvím Funding & Tender Opportunities Portal.

Užitečné zdroje informací (externí odkazy)

 • What is Horizon 2020?
  Základní informace o programu na stránkách Evropské komise.
 • Horizont 2020
  Portál provozovaný českými národními kontakty pro H2020. Poskytuje aktuální informace o programu H2020 pro ČR, najdete zde podrobné informace o jednotlivých částech programu, o národních kontaktních osobách, aktuálních výzvách, chystaných seminářích a workshopech a další.
  Můžete se zde také zaregistrovat k odběru novinek od českých Národních kontaktů – viz „Zasílání novinek“ v dolní části stránky. (Po vyplnění e-mailové adresy můžete nastavit, které oblasti Vás zajímají.)
 • H2020 na stránkách rektorátu Univerzity Karlovy
  Základní informace o H2020 pro řešitele z UK.
 • Funding & Tender Opportunities Portal
  Na tomto portálu jsou zveřejňována témata k předkládání H2020 projektů, publikovány veškeré relevantní dokumenty, portál slouží také k podávání projektových návrhů a administraci běžících projektů H2020.
 • H2020 Online Manual
  Informace o všech fázích „životního cyklu" projektu.
 • CORDIS
  Databáze všech projektů podpořených z programu Horizont 2020 a ze 7., 6. a 5. Rámcového program (názvy, anotace, doba řešení, složení řešitelského konsorcia atp.).
 • Czelo – česká styčná kancelář pro výzkum v Bruselu
  Aktuální informace o dění v Evropském výzkumném prostoru (nejen v souvislosti s programem H2020).
 • Národní portál pro evropský výzkum
  Na portálu jsou soustředěny dokumenty vztahující se k zapojení ČR do Evropského výzkumného prostoru.

 

Poslední aktualizace 13. 1. 2021.

Akce dokumentů