E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGrantové informace: aktuality - archiv

Aktuality o grantových výzvách a o seminářích s grantovou tematikou (archiv všech zveřejněných aktualit).

Kanál RSS

Seznam pouze „živých“ aktualit – o výzvách, které se chystají nebo jsou otevřené, seminářích, které ještě neproběhly, a podobně – najdete na stránce Grantová agenda.

Otevřené grantové výzvy (domácí i zahraniční) můžete také prohledávat a sledovat pomocí aplikace AnlupaPOZOR: Vždy si ověřte, zda pro danou výzvu nejsou fakultou stanoveny interní pokyny a termíny (sledujte grantové aktuality nebo aktuality pro zaměstnance).

Souhrn aktualit ke grantům a mobilitám můžete dostávat dvakrát měsíčně e-mailem
(registrace k odběru).

Sort Date Nadpis
12.05.2017 Výzva H2020: Science with and for Society
12.05.2017 Výzva H2020: Low-Carbon Energy – poslední témata otevřena
11.05.2017 Výzva H2020 Twinning otevřena
11.05.2017 Výzva H2020 ERA Chairs otevřena
11.05.2017 Výzva H2020 FET-Open: budoucí a vznikající technologie
11.05.2017 Seminář na PřF: Příležitosti v H2020 - klima, životní prostředí, zemědělství, suroviny
10.05.2017 Interreg Danube: 2. výzva otevřena
03.05.2017 Visegrad Grants - uzávěrka 1. června
02.05.2017 TA ČR: semináře k veřejným soutěžím EPSILON a ZÉTA - videa a prezentace
02.05.2017 LIFE - projekty ochrany životního prostředí a klimatu: výzva 2017
02.05.2017 Program ZEMĚ: projekty aplikovaného výzkumu v zemědělství
28.04.2017 Česko-bavorská vysokoškolská agentura: granty a stipendia
25.04.2017 Workshop pro žadatele: Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships
25.04.2017 Program TRIO: plánovaná 3. veřejná soutěž
24.04.2017 Seminář na PřF: Příležitosti v H2020 - klima, životní prostředí, zemědělství, suroviny
19.04.2017 Výzva MŠMT: česko-francouzské projekty - spolupráce ve výzkumu
18.04.2017 Výzva MŠMT: česko-rakouské projekty - spolupráce ve výzkumu
18.04.2017 Výzva MŠMT: česko-německé projekty - spolupráce ve výzkumu
18.04.2017 NATO: Víceleté mezinárodní projekty výzkumu a vývoje
18.04.2017 Bio-Based Industries: výzva 2017
18.04.2017 National Institutes of Health (NIH): nové grantové výzvy
11.04.2017 Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships 2017: výzva otevřena
10.04.2017 Prezentace z Národního informačního dne ke grantům Marie Curie
06.04.2017 TA ČR program EPSILON: 3. veřejná soutěž vyhlášena
05.04.2017 Inter-Vector: podpora českého zastoupení v řídících orgánech mezinárodních výzkumných organizací
05.04.2017 Inter-Transfer: podpora spolupráce s mezinárodními výzkumnými organizacemi
29.03.2017 Mezinárodní workshop: Využití výsledků v H2020 projektech - zdraví a biotechnologie
29.03.2017 TA ČR program ZÉTA: 1. veřejná soutěž vyhlášena
29.03.2017 Inovační vouchery Středočeského kraje
28.03.2017 Interní pokyny: Výzkumný fond CELSA - spolupráce s KU Leuven
28.03.2017 Workshop k přípravě projektů do výzvy Twinning programu H2020
28.03.2017 TA ČR: plánovaná soutěž programu DELTA na spolupráci s asijskými partnery
27.03.2017 Stipendia Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky 2017 - práce o české společnosti v evropském kontextu
24.03.2017 LIFE - projekty ochrany životního prostředí a klimatu: Vyhlášena národní výzva
23.03.2017 GA ČR: „Podpora ERC žadatelů“ - stáže v týmech řešitelů ERC projektů
22.03.2017 Seminář: příprava H2020 projektů v oblasti energetiky a Euratomu
21.03.2017 Prezentace z konference o grantech ERC
20.03.2017 Avízo k programu ZEMĚ: Výzkumné potřeby Ministerstva zemědělství
20.03.2017 TA ČR program ZÉTA: prezentace ze semináře
20.03.2017 Prezentace ze semináře k výzvě ERA Chairs programu H2020
17.03.2017 NAKI II: projekty aplikovaného výzkumu národní a kulturní identity
16.03.2017 LIFE - projekty ochrany životního prostředí a klimatu: informační akce
14.03.2017 Interreg Danube: podklady pro přípravu projektových žádostí a prezentace
14.03.2017 National Institutes of Health (NIH): nové grantové výzvy
10.03.2017 GA ČR: Standardní, Juniorské a Mezinárodní projekty – interní pokyny, lhůty partnerských agentur
07.03.2017 TA ČR: oznámení o vyhlášení veřejné soutěže programu EPSILON
07.03.2017 Interreg Rakousko-Česko: termín pro podávání žádostí
03.03.2017 Interní pokyny pro podávání Standardních a Mezinárodních projektů GAČR na rok 2018
03.03.2017 Informační den k programu EUREKA
02.03.2017 Interní pokyny pro podávání Juniorských projektů GAČR na rok 2018

Akce dokumentů