E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGrantové informace: aktuality - archiv

Aktuality o grantových výzvách a o seminářích s grantovou tematikou (archiv všech zveřejněných aktualit).

Kanál RSS

Seznam pouze „živých“ aktualit – o výzvách, které se chystají nebo jsou otevřené, seminářích, které ještě neproběhly, a podobně – najdete na stránce Grantová agenda.

Otevřené grantové výzvy (domácí i zahraniční) můžete také prohledávat a sledovat pomocí aplikace AnlupaPOZOR: Vždy si ověřte, zda pro danou výzvu nejsou fakultou stanoveny interní pokyny a termíny (sledujte grantové aktuality nebo aktuality pro zaměstnance).

Souhrn aktualit ke grantům a mobilitám můžete dostávat dvakrát měsíčně e-mailem
(registrace k odběru).

Sort Date Nadpis
21.05.2018 H2020 Twinning: otevřená výzva
21.05.2018 COST – projekty mezinárodní spolupráce ve výzkumu: příští uzávěrka 29. listopadu
21.05.2018 ERC Advanced Grants 2018: výzva a interní pokyny
18.05.2018 TA ČR ÉTA propojení společenských věd a inovací: veřejná soutěž a interní pokyny
18.05.2018 Výzva Euratom: jaderné štěpení, fúze a radiační ochrana
18.05.2018 Seminář ČVUT a VŠCHT: Vědecko-výzkumné pobyty v zahraničí (30/5/2018)
18.05.2018 H2020: partnerská burza – zemědělství, biotechnologie – cestovní granty
18.05.2018 Workshop k H2020: komunikace, šíření a využití výsledků (8/6/2018)
17.05.2018 Bridge2ERA: Podpora pro německé instituce na přípravy H2020 projektů s ČR
15.05.2018 Veřejná soutěž MZ – projekty zdravotnického výzkumu a vývoje
15.05.2018 GA ČR – projekty EXPRO: první soutěž vyhlášena
11.05.2018 TA ČR DELTA – mezinárodní projekty (Německo, Izrael, Asie): plánovaná soutěž
11.05.2018 Česko-bavorská vysokoškolská agentura: granty a stipendia
10.05.2018 H2020 Twinning: Seminář k přípravě projektů (31/5/2018)
10.05.2018 EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation – NELZE podávat přihlášky
10.05.2018 TA ČR ÉTA – propojení společenských věd a inovací: veřejná soutěž vyhlášena
09.05.2018 Interreg Europe: 4. výzva otevřena
03.05.2018 Workshop pro žadatele o ERC granty (11-12/6/2018)
02.05.2018 Česko-polské projekty spolupráce ve výzkumu – mobilita výzkumníků 2019-2020
02.05.2018 Inter-Vector: podpora českého zastoupení v řídících orgánech mezinárodních výzkumných organizací
02.05.2018 Česko-čínské projekty spolupráce ve výzkumu – mobilita výzkumníků 2019-2020
26.04.2018 Seminář ČZU: MSCA Individual Fellowships (18/5/2018)
24.04.2018 Interreg Europe: plánovaná 4. výzva
24.04.2018 TA ČR ÉTA: seminář ke druhé veřejné soutěži (14/5/2018)
23.04.2018 Granty Mezinárodního visegrádského fondu
23.04.2018 LIFE: ochrana životního prostředí a klimatu – národní a evropská výzva 2018
12.04.2018 Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships 2018
12.04.2018 Bio-Based Industries: výzva 2018 otevřena
10.04.2018 GA ČR: „Podpora ERC žadatelů“ – stáže v týmech řešitelů ERC projektů
06.04.2018 Workshop pro žadatele o MSCA Individual Fellowships – 22 až 23/5/2018
05.04.2018 Seminář na PřF: Program H2020 – stáže pro postdoky – 3/5/2018 (a 10/5/2018)
04.04.2018 CONCERT-Japan: Funkční porézní materiály – výzva pro mezinárodní projekty
04.04.2018 Česko-francouzské projekty spolupráce ve výzkumu – mobilita výzkumníků 2019-2020
04.04.2018 Česko-německé projekty spolupráce ve výzkumu – mobilita výzkumníků 2019-2020
03.04.2018 TA ČR ÉTA – propojení společenských věd a inovací: podpora při přípravě projektů
03.04.2018 LIFE: ochrana životního prostředí a klimatu – národní výzva 2018
28.03.2018 Univerzitní workshop pro žadatele o MSCA Individual Fellowships – 25/4/2018 – připomenutí
28.03.2018 Program ZEMĚ: projekty aplikovaného výzkumu v zemědělství
27.03.2018 Prezentace z Národního informačního dne ke grantům Marie Skłodowska-Curie
27.03.2018 Seminář k programu LIFE – ochrana životního prostředí a klimatu – 4/4/2018
27.03.2018 M-era.Net: mezinárodní projekty materiálového výzkumu – národní pravidla
23.03.2018 Fakultní termíny pro podepisování smluv GA UK pro rok 2018
22.03.2018 Inter-Action: projekty česko-americké spolupráce ve výzkumu – interní pokyny
20.03.2018 Projekty mezinárodní spolupráce ve výzkumu COST – uzávěrka 27. dubna
19.03.2018 M-era.Net: mezinárodní projekty materiálového výzkumu – výzva vyhlášena
19.03.2018 TA ČR: Seminář k mezinárodní výzvě M-era.Net (materiálový výzkum) – 4/4/2018 (i online)
16.03.2018 Česko-rakouské projekty spolupráce ve výzkumu – mobilita výzkumníků 2019-2020
15.03.2018 Innovative Medicines Initiative: 14. výzva
15.03.2018 NATO: Víceleté mezinárodní projekty výzkumu a vývoje
15.03.2018 Interreg Europe: Národní informační den ke 4. výzvě – 10/4/2018

Akce dokumentů