E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGrantové informace: aktuality - archiv

Aktuality o grantových výzvách a o seminářích s grantovou tematikou (archiv všech zveřejněných aktualit).

Kanál RSS

Seznam pouze „živých“ aktualit – o výzvách, které se chystají nebo jsou otevřené, seminářích, které ještě neproběhly, a podobně – najdete na stránce Grantová agenda.

Otevřené grantové výzvy (domácí i zahraniční) můžete také prohledávat a sledovat pomocí aplikace AnlupaPOZOR: Vždy si ověřte, zda pro danou výzvu nejsou fakultou stanoveny interní pokyny a termíny (sledujte grantové aktuality nebo aktuality pro zaměstnance).

Souhrn aktualit ke grantům a mobilitám můžete dostávat dvakrát měsíčně e-mailem
(registrace k odběru).

Sort Date Nadpis
17.06.2019 TA ČR a MŽP: vyhlášená soutěž nového programu Prostředí pro život
12.06.2019 Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships 2019 - připomínka
10.06.2019 TA ČR: seminář k novému programu Prostředí pro život (25/6/2019)
10.06.2019 TA ČR Delta – mezinárodní bilaterální projekty: seminář (28/6/2019)
31.05.2019 Informační den k H2020: Společenské vědy a Věda pro společnost (12/6/2019)
29.05.2019 ERC Advanced Grants 2019: výzva a interní pokyny
29.05.2019 Innovative Medicines Initiative: plánovaná výzva a série webinářů (červen 2019)
29.05.2019 TA ČR: další seminář k soutěži nového programu Trend (11/6/2019)
27.05.2019 Výzva Euratom: jaderné štěpení a radiační ochrana - připomínka
24.05.2019 Granty a stipendia Husovy nadace 2019 – humanitní a společenskovědní obory
23.05.2019 H2020 výzva: Future and Emerging Technologies – FET Open
17.05.2019 H2020 Twinning: Seminář k přípravě projektů (19/6/2019)
17.05.2019 JPICH: ochrana a užití kulturního dědictví – výzva pro mezinárodní projekty
16.05.2019 TA ČR a MPO: vyhlášená soutěž nového programu Trend
16.05.2019 AZV MZ: projekty zdravotnického výzkumu a vývoje – vyhlášená soutěž
10.05.2019 Česko-bavorská vysokoškolská agentura: granty a stipendia
09.05.2019 Norské fondy – Životní prostředí: podporované oblasti a harmonogram
30.04.2019 EHP fondy – Zdraví: granty na bilaterální iniciativy
29.04.2019 Seminář ČVUT a VŠCHT: Vědecko-výzkumné pobyty v zahraničí (23/5/2019)
29.04.2019 TA ČR: workshop k mezinárodním projektům JPI Water (19/6/2019)
29.04.2019 TA ČR a MŽP: plánovaná soutěž nového programu Prostředí pro život
26.04.2019 Workshop pro žadatele o MSCA Individual Fellowships (5/6/2019)
24.04.2019 TA ČR Delta – mezinárodní bilaterální projekty aplikovaného výzkumu: plánovaná soutěž
24.04.2019 TA ČR: workshop k mezinárodním projektům Biodiversa (6/6/2019)
24.04.2019 Fakultní termíny pro podepisování smluv GA UK pro rok 2019 – druhá vlna
24.04.2019 Workshop k H2020: Příprava projektů řešených konsorcii (16/5/2019)
18.04.2019 Česko-polské projekty spolupráce ve výzkumu – mobilita výzkumníků 2019-2020
17.04.2019 Velvyslanectví USA: Program malých grantů
16.04.2019 Granty Mezinárodního visegrádského fondu
16.04.2019 CONCERT-Japan: water management – výzva pro mezinárodní projekty otevřena
16.04.2019 TA ČR a MPO: plánovaná soutěž nového programu Trend
15.04.2019 TA ČR: workshop k mezinárodním výzvám typu Cofund (26/4/2019)
12.04.2019 Fakultní termíny pro podepisování smluv GA UK pro rok 2019
11.04.2019 Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships 2019
10.04.2019 MŠMT – Inter-Excellence: přibližný harmonogram výzev 2019
09.04.2019 Workshop pro žadatele o ERC granty – registrace otevřena (20-21/5/2019)
05.04.2019 Fakultní seminář: Program H2020 – stáže pro postdoky (15/5/2019)
05.04.2019 Bio-Based Industries: mezinárodní projekty v oblasti biotechnologií – výzva otevřena
04.04.2019 LIFE: ochrana životního prostředí a klimatu – evropská výzva 2019
02.04.2019 Česko-německé projekty spolupráce ve výzkumu – mobilita výzkumníků 2020-2021
29.03.2019 CONCERT-Japan: water management – plánovaná výzva pro mezinárodní projekty
27.03.2019 Univerzitní workshop pro žadatele o MSCA Individual Fellowships (25/4/2019)
25.03.2019 Seminář ČVUT: COST Actions a Inter-COST (13/5/2019)
25.03.2019 LIFE – ochrana životního prostředí a klimatu: národní výzva
25.03.2019 H2020 Bio-Based Industries: informační den k aktuální výzvě (25/4/2019)
25.03.2019 Inter-Action: projekty česko-indické spolupráce ve výzkumu
19.03.2019 GA ČR: Standardní, Juniorské, Mezinárodní (a EXPRO) projekty – interní pokyny
19.03.2019 M-era.Net: mezinárodní projekty materiálového výzkumu – výzva otevřena
19.03.2019 Norské fondy – Životní prostředí: kontaktní seminář (10/4/2019)
18.03.2019 Fakultní pokyny k podávání závěrečných zpráv GA UK za rok 2018

Akce dokumentů