E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGrantové informace: aktuality - archiv

Aktuality o grantových výzvách a o seminářích s grantovou tematikou (archiv všech zveřejněných aktualit).

Kanál RSS

Seznam pouze „živých“ aktualit – o výzvách, které se chystají nebo jsou otevřené, seminářích, které ještě neproběhly, a podobně – najdete na stránce Grantová agenda.

Otevřené grantové výzvy (domácí i zahraniční) můžete také prohledávat a sledovat pomocí aplikace AnlupaPOZOR: Vždy si ověřte, zda pro danou výzvu nejsou fakultou stanoveny interní pokyny a termíny (sledujte grantové aktuality nebo aktuality pro zaměstnance).

Souhrn aktualit ke grantům a mobilitám můžete dostávat dvakrát měsíčně e-mailem
(registrace k odběru).

Sort Date Nadpis
31.08.2014 The Eppley Foundation for Research (USA) - do 15. 9. a 15. 3.
30.08.2014 PŘÍRODOVĚDNÁ STIPENDIA HUSOVY NADACE - do 31. 8. 2014
28.08.2014 Výzva Programu na podporu inovací a technologií - do 30. 9. 2014
28.08.2014 Nové vydání Bulletinu European IPR Helpdesk
28.08.2014 Mezinárodní fórum ke spolupráci univerzit a podniků
28.08.2014 Toomey Foundation for the Natural Sciences
28.08.2014 The Jurassic Foundation: Research Grants - dinosaurs - vždy do 15. 10. a 15. 3.
25.08.2014 Informace pro žadatele o projekt Teaming v Horizontu 2020
25.08.2014 První výzva k nové iniciativě: START - Danube Region Project Fund - do 17. 9. 2014
25.08.2014 Výzva v rámci Operačního programu Praha – Konkurencechopnost - do 10. 12. 2014
19.08.2014 Souhrn aktuálních grantových výzev - 19. 8. 2014
17.08.2014 The Wilson Ornithological Society Research Grants
17.08.2014 Partnerská burza pro mikro a nanotechnologie 2014 - registrace do 10. 9. 2014
17.08.2014 Mezinárodní spolupráce s Chile v oblasti vědy, technologií a inovací
17.08.2014 Výkladový slovník vybraných pojmů programu H2020
17.08.2014 Vyhlášen pilotní projekt FTI a Innovation prizes
16.08.2014 Workshop ERC k managementu a sdílení výzkumných dat
16.08.2014 Brožura o unijních programech 2014-2020
16.08.2014 EIP hledá odborníky pro oblast „produktivita zemědělství a udržitelnost“ - do 8. 9. 2014
16.08.2014 Nabídka spolupráce v oblasti desertifikace
16.08.2014 H2020 – hledání partnerů
12.08.2014 2nd Edition of the MSCA Prizes ! - do 21. 9. 2014
12.08.2014 Conference - The Science & You 2015 call for participation is open! - do 15. 9. 2014
09.08.2014 Gerda Henkel Stiftung - mimo jiné podpora projektů, vědců a studentů zabývajících se historií vědy, archeologií, prehistorií a ranou historií
09.08.2014 Konference - Nové modely vládnutí (řízení) - Nanotechnologie, biotechnologie, pokročilé materiály, výroby a zpracování
09.08.2014 Informace OPV k Post-Doc Fund (7 th call)
09.08.2014 Srdečně zveme všechny PhD studenty na 2. ročník Scientific Conference CER 2014!
06.08.2014 Souhrn aktuálních grantových výzev - 5. 8. 2014
02.08.2014 Oriental Bird Club - různé granty - přednost mají projekty s účastí asijských partnerů
02.08.2014 Seabird Group Census Fund - mainly for volunteer projects - do konce října a února
02.08.2014 Změna termínu (konání i registrace) Česko-slovenského kontaktního semináře - Norské fondy a fondy EHP – Spolupráce škol a stipendia CZ07
29.07.2014 Pracovní setkání ke Společným technologickým iniciativám (JTIs) v H2020 - 4. 9. 2014
29.07.2014 Fórum pro Palivové články a vodík - Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking - 10.-11.(12.) 11. 2014
29.07.2014 Platforma pro vyhledávání partnerů pro výzvu Joint Undertaking Bio-based Industries
29.07.2014 Veřejná konzultace EK k tématu ‘Science 2.0’: Science in transition - do 30. 9. 2014
24.07.2014 Pracovní program (Work Programme) H2020 aktualizován
24.07.2014 Souhrn aktuálních grantových výzev - 22. 7. 2014
20.07.2014 Future for Nature Award - plant and/or animal conservation - do 15. 9. 2014
17.07.2014 Informační dny o hodnocení výzkumných infrastruktur - prezentace
16.07.2014 Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za rok 2014 - do 30. 9. 2014
15.07.2014 LIFE 2014-2020
14.07.2014 6th European Innovation Summit
14.07.2014 Expertní stanovisko k „additional remuneration“ v programu Horizont 2020
14.07.2014 Prezentace z 12. série seminářů s finanční tematikou zaměřenou na 7. RP
14.07.2014 Průvodce k synergiím mezi ESIF, H2020 a dalšími programy
14.07.2014 Prezentace ze semináře Veřejné zakázky v projektech H2020 a grantech TAČR
14.07.2014 Průvodce pro přípravu grantových dohod v H2020
14.07.2014 Nabídka spolupráce - Černá Hora a Itálie
14.07.2014 Průběžné výsledky hodnocení výzev NMP-2014
14.07.2014 Nabídka spolupráce v SC2 - FAO

Akce dokumentů