E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTA ČR: webinář k programu Prostředí pro život (16/6/2020)

Technologická agentura České republiky (TA ČR) pořádá webinář k 3. veřejné soutěži programu Ministerstva životního prostředí Prostředí pro život - podprogram 1. Uzávěrka výzvy je stanovena na 22. 7. 2020.

Kdy: 16. 6. 2020 (10:00 – 12:00)
Kde: akce bude probíhat pouze online. Link pro sledování bude účastníkům zaslán e-mailem před konáním akce. 

Informace o akci a odkaz pro registraci.

Uchazeči se na semináři podrobně seznámí zejména s koncepcí programu, se zaměřením a s podmínkami veřejné soutěže a se strukturou návrhu projektu.

Aktuální informace a pokyny k soutěži Prostředí pro život na stránkách Přírodovědecké fakulty.
Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí „Prostředí pro život“ je zaměřen na podporu projektů ve veřejném zájmu, na nové postupy, environmentální technologie a ekoinovace s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi, a na podporu časově a znalostně náročnějších řešení založených, na dlouhodobějším sledování společenských, přírodních a klimatických změn.

Kontaktní osoba pro TA ČR na Přírodovědecké fakultě: Romana Hogenová.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 1. 6. 2020.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Pondělí 01.06.2020 15:05

Akce dokumentů