E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInovační vouchery Ústeckého kraje pro rok 2018

Inovační centrum Ústeckého kraje vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o inovační vouchery. Inovační vouchery jsou dotačním programem zaměřeným na podporu spolupráce mezi firmami, živnostníky nebo podnikateli z Ústeckého kraje na straně jedné a výzkumnými organizacemi z ČR (poskytovateli znalostí) na straně druhé. Uzávěrka je 28. 2. 2018.

Program Inovační vouchery Ústeckého kraje – informace o výzvě, zadávací dokumentace atd.

Žadatelem o dotaci je podnikatelský subjekt se sídlem nebo pobočkou v Ústeckém kraji. (Není ale nutností, aby si podnikatel našel „svého“ poskytovatele znalostí. Postup může být i obrácený – výzkumná organizace, respektive výzkumný tým může vyhledat a oslovit podnikatele, který by jeho služby mohl využít.)

Voucherem je jednorázová dotace podnikatelskému subjektu na nákup služeb od poskytovatele znalostí. Touto službou mohou být například optimalizace metod a procesů, vývoj materiálu, testování, měření a podobně.

Míra financování je maximálně 70% celkových způsobilých výdajů projektu (bez DPH), dotace přitom musí být minimálně 50 000 Kč a maximálně 199 000 Kč. (V případě voucheru na spolupráci žadatele se stejným poskytovatelem znalostí jako u minulých ročníků programu je maximální míra financování pouze 50% způsobilých výdajů projektu, přitom maximálně 100 000 Kč.) Povinnou součástí žádosti je Nabídka poskytnutí znalostí od výzkumné organizace.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 26. 1. 2018.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Pátek 26.01.2018 13:40

Akce dokumentů