E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInovační vouchery Středočeského kraje

Středočeské inovační centrum (SIC) otevřelo příjem žádostí o Středočeské inovační vouchery – žádosti lze předkládat průběžně až do 31. 1. 2020.

Pokud plánujete účast na přihlášce podávané do této výzvy, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu Oddělení projektového řízení (Romana Hogenová, romana.hogenova@natur.cuni.cz).

Inovační vouchery podporují spolupráci podniků ze Středočeského kraje s vysokými školami či výzkumnými organizacemi z ČR (poskytovateli služeb VaVaI), a to prostřednictvím poskytnutí jednorázové dotace podnikateli na spolupráci, která je založena na transferu znalostí. (V praxi to může být výzkumný tým, kdo osloví podnikatele a iniciuje podání žádosti.) Žadateli mohou být malé a střední podniky (Podprogram I) nebo start-upy (Podprogram II).

Službou poskytnutou v rámci inovačního voucheru podniku mohou být například měření, rozbory, analýzy, výpočty, vývoj materiálu, studie proveditelnosti a podobně – poskytnutá služba musí obsahovat „prvek novosti“. Dotace na jeden projekt může být 50 000 Kč až 300 000 Kč, dotace tvoří maximálně 75% nákladů projektu. Doba realizace projektu je až 8 měsíců (počítáno od podání žádosti).

Povinnou přílohou přihlášky je „Nabídka poskytnutí služeb od poskytovatele služeb VaVaI“ podepsaná statutárním zástupce výzkumné organizace.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 11. 3. 2019.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Pondělí 11.03.2019 15:45

Akce dokumentů