E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGranty Mezinárodního visegrádského fondu

Blíží se uzávěrka pro návrhy grantů Mezinárodního visegradského fondu (International Visegrad Fund) – Visegrad Grants, Visegrad+ Grants a Strategic Grants. Nejbližší uzávěrka je 1. 6. 2018 – uzávěrky se opakují každoročně 1. února, 1. června, 1. října. Projektové záměry lze konzultovat s pracovníky Fondu, konzultace je ale možná nejpozději 30 před uzávěrkou, do které má být projekt podán.

Jedna instituce (fakulta) se v roli koordinátora (applicant) může ucházet vždy pouze o jeden grant daného typu nebo pouze jeden grant řešit. Pokud máte zájem o podání žádosti o některý z grantů Mezinárodního visegradského fondu, kontaktujte co nejdříve Oddělení projektového řízení (Tomáš Palatý nebo Ludmila Součková (Müllerová) ), aby bylo možné zajistit, že bude za fakultu vždy podán/řešen pouze jeden projekt.

V pozici partnera může být instituce zapojena do libovolného počtu projektů. Prosíme, informujte nás i v případě, že se pouze připojujete jako partner k projektu koordinovanému jinou institucí.

Před zahájením přípravy projektu si podrobně prostudujte Grant guidelines.

Typy grantů Mezinárodního visegradského fondu

Visegrad Grants

 • Projekty podporující spolupráci zemí V4 (Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko) a zvyšující inovativnost a udržitelnost střední a východní Evropy. (Dřívější Small Grants, Standard Grants, University Studies Grants.)
 • Projekty musí být zaměřeny na některou z podporovaných oblastí. Pro Přírodovědeckou fakultu se zdají relevantní následující oblasti:
  ► EDUCATION AND CAPACITY BUILDING (e.g. Strengthened cooperation among educational institutions and teacher training opportunities; Increase in the volume of common educational tools);
  ► INNOVATION, R&D, ENTREPRENEURSHIP (e.g. Increased science popularization on the regional level with emphasis on youth);
  ► REGIONAL DEVELOPMENTENVIRONMENT AND TOURISM (e.g. Increased awareness and education on environmental protection, climate change and sustainable development; Improved regional strategies addressing environmental challenges).
 • Do projektu musí být zapojeny minimálně 3 subjekty ze 3 zemí V4, doporučuje se zapojení všech 4 zemí V4.
 • Délka projektu je maximálně 18 měsíců.
 • Průměrná velikost grantu je 20 000 EUR, míra financování je až 100% uznatelných nákladů (viz Grant guidelines – 2.7 Cost Categories), nicméně Fond doporučuje, aby žadatelé využili i finance z jiných zdrojů.
 • Podrobně o Visegrad grants.

Visegrad+ Grants

 • Projekty přispívající k demokratizaci a transformaci ve vybraných zemích: Western Balkans (Albánie, Bosna a Hercecovina, Kosovo, Makedonie, Černá Hora, Srbsko) a Eastern Partnership countries (Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavsko, Ukrajina).
 • Projekty musí být zaměřeny na některou z podporovaných oblastí. Pro Přírodovědeckou fakultu se zdají relevantní následující oblasti: Education, Healthcare, Rural development.
 • Do projektu musí být zapojeny minimálně 3 subjekty ze 3 zemí V4 a minimálně 1 země Western Balkans nebo Eastern Partnership countries.
 • Délka projektu je maximálně 18 měsíců.
 • Průměrná velikost grantu je 20 000 EUR, míra financování je až 100% uznatelných nákladů (viz Grant guidelines – 2.7 Cost Categories), nicméně Fond doporučuje, aby žadatelé využili i finance z jiných zdrojů.
 • Podrobně o Visegrad+ Grants.

Strategic Grants

 • Jedná se o větší projekty určené zkušeným řešitelům.
 • Projekty musí být zaměřené na některou ze strategických priorit fondu, které jsou vyhlašovány vždy pro daný kalendářní rok. Priority pro rok 2018 nebyly dosud vyhlášeny.
 • Do projektu musí být zapojeny subjekty ze všech 4 zemí V4.
 • Délka projektu je 12 – 36 měsíců.
 • Průměrná velikost grantu je 40 000 EUR, míra financování je až 100% uznatelných nákladů (viz Grant guidelines – 2.7 Cost Categories), nicméně Fond doporučuje, aby žadatelé využili i finance z jiných zdrojů.
 • Podrobně o Strategic Grants.

Projekty podpořené v předešlé uzávěrce.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 13. 12. 2017.
Úprava 2. 2. 2018 (aktualizována informace o nejbližší uzávěrce).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Středa 13.12.2017 10:10

Akce dokumentů