E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProgram TRIO: plánovaná veřejná soutěž

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) informovalo, že 4. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu TRIO bude vyhlášena 3. 9. 2018.

Pokud se plánujete zapojit do žádosti předkládané do této soutěže, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu Oddělení projektového řízení (Romana Hogenová, romana.hogenova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas připravit potřebné přílohy žádosti.

TRIO je programem na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje se zaměřením na klíčové technologie (Key Enabling Technologies, KETs) jako jsou fotonika, mikroelektronika a nanoelektronika, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, pokročilé materiály a pokročilé výrobní technologie.

Uchazeči o podporu mohou být pouze podniky (v roli koordinátora), které řeší projekt v účinné spolupráci s alespoň jednou výzkumnou organizací. Jeden podnik bude moci do soutěže předkládat v roli koordinátora maximálně 2 žádosti. Intenzita podpory bude maximálně 70% celkových uznaných nákladů. Očekávanými výsledky v předešlé soutěži byly patent, poloprovoz, ověřená technologie, užitný vzor, průmyslový vzor, prototyp, funkční vzorek, software.

Kontaktní osoba pro program TRIO na Přírodovědecké fakultě: Romana Hogenová.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 22. 8. 2018.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Středa 22.08.2018 08:05

Akce dokumentů