E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProgram TRIO – spolupráce s podniky: veřejná soutěž vyhlášena

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo 4. veřejnou soutěž programu TRIO. Uzávěrka je 31. 10. 2018.

Pokud se plánujete zapojit do žádosti předkládané do této soutěže, kontaktujte prosím co nejdříve Oddělení projektového řízení (Romana Hogenová, romana.hogenova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas připravit potřebné přílohy žádosti.

MPO pořádá informační seminář k této soutěži v termínech:
17. 9. 2018
; 19. 9. 2018; 24. 9. 2018; 25. 9. 2018 – Informace o akci a odkaz pro registraci.

TRIO je programem na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje se zaměřením na klíčové technologie (Key Enabling Technologies, KETs) jako jsou fotonika, mikroelektronika a nanoelektronika, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, pokročilé materiály a pokročilé výrobní technologie.

Uchazeči o podporu mohou být pouze podniky (v roli koordinátora), které řeší projekt v účinné spolupráci s alespoň jednou výzkumnou organizací. Jeden podnik může do soutěže předkládat v roli koordinátora maximálně 2 žádosti. Intenzita podpory je maximálně 70% celkových uznaných nákladů.

Každý projekt musí odůvodněně předpokládat dosažení alespoň jednoho závazného výsledku, který musí patřit mezi následující druhy výsledků:

  • F - užitný nebo průmyslový vzor,
  • G - prototyp, funkční vzorek,
  • P - patent,
  • R - software,
  • Z - poloprovoz, ověřená technologie

Kontaktní osoba pro program TRIO na Přírodovědecké fakultě: Romana Hogenová.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 3. 9. 2018.
Úprava 5. 9. 2018 (odkaz na seminář MPO).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Pondělí 03.09.2018 11:30

Akce dokumentů