E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProgram TRIO: vyhlášení 3. veřejné soutěže a seminář - doplněno

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 3. veřejnou soutěž programu TRIO. Uzávěrka je 14. 7. 2017.

Pro tuto veřejnou soutěž nejsou vypracovány interní pokyny pro Přírodovědeckou fakultu.
Pokud plánujete podat do této soutěže projektový návrh:
► Informujte prosím co nejdříve Romanu Hogenovou (romana.hogenova@natur.cuni.cz).
► Co nejdříve z webové aplikace stáhněte formulář čestného prohlášení a zašlete ho paní Hogenové, aby bylo možné včas zajistit jeho podpis panem rektorem.

Vyhlášení soutěže a kompletní zadávací dokumentace.
Projekty úspěšné v 1. veřejné soutěži TRIO - Projekty úspěšné ve 2. veřejné soutěži TRIO.

Semináře k podmínkám 3. veřejné soutěže TRIO
Kdy:
29. 5., 30. 5., 5. 6., 6. 6. 2017 (vždy od 10:00)
Kde: Na Františku 32, Praha 1
Účelem semináře je seznámit se základními podmínkami soutěže a upozornit na rozdíly proti druhé veřejné soutěži v programu TRIO (včetně detailních podmínek týkajících se způsobu podání žádosti), případně dát prostor pro dotazy k nejasnostem v zadávací dokumentaci.
Informace o akci a možnost registrace.

TRIO je programem na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje se zaměřením na klíčové technologie (Key Enabling Technologies, KETs) jako jsou fotonika, mikroelektronika a nanoelektronika, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, pokročilé materiály a pokročilé výrobní technologie.

Uchazeči o podporu mohou být pouze podniky (v roli koordinátora), které řeší projekt v účinné spolupráci s alespoň jednou výzkumnou organizací. Délka řešení projektu je maximálně 48 měsíců. Intenzita podpory celkově na projekt může dosáhnout nejvýše 80% celkových uznaných nákladů. Očekávanými výsledky projektu jsou patent, poloprovoz, ověřená technologie, užitný vzor, průmyslový vzor, prototyp, funkční vzorek, software.

Kontaktní osoba pro program TRIO na Přírodovědecké fakultě: Romana Hogenová.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Müllerová 15. 5. 2017.
Úprava 16. 5. 2017 (doplněn odkaz na projekty podpořené ve 2. veřejné soutěži).
Poslední úprava 16. 5. 2017 (doplněn pokyn o čestném prohlášení).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Úterý 16.05.2017 11:20

Akce dokumentů