E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTA ČR a MŽP: plánovaná soutěž nového programu Prostředí pro život

Tato informace už není aktuální. Přečtěte si, prosím, NOVOU AKTUALITU K TÉTO VÝZVĚ

Technologická agentura ČR (TA ČR) informovala o připravované veřejné soutěži nového programu Ministerstva životního prostředí Prostředí pro život. Vyhlášení soutěže je plánováno na 12. 6. 2019, uzávěrka na 19. 9. 2019.

 O připravované soutěži na stránkách TA ČR.
 Tabulka s předběžnými parametry 1. veřejné soutěže programu Prostředí pro život.
 O programu Prostředí pro život na stránkách TA ČR.

Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředíProstředí pro život“ je zaměřen na podporu projektů ve veřejném zájmu, na nové postupy, environmentální technologie a ekoinovace s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi, a na podporu časově a znalostně náročnějších řešení založených, na dlouhodobějším sledování společenských, přírodních a klimatických změn.

Hlavní priority programu:

 • klima – opatření k ochraně klimatu, mitigace a adaptace na zvýšenou extremitu srážek i teplot, a to v sídlech i ve volné krajině,
 • ochrana ovzduší,
 • odpadové a oběhové hospodářství,
 • ochrana vody, půdy, horninového prostředí a dalších přírodních zdrojů,
 • biodiverzita, ochrana přírody a krajiny,
 • environmentálně příznivá společnost, bezpečné a resilientní prostředí, specifické nástroje ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje.

Základní informace o plánované veřejné soutěži:

 • Každý projekt musí mít minimálně jednoho aplikačního garanta. Aplikačním garantem je zpravidla budoucí uživatel výsledků projektu (instituce veřejné správy, výzkumná organizace nebo podnik), který deklaruje zájem o výsledky projektu, podílí se na nastavení projektového záměru a může být také členem projektového konsorcia a čerpat grantové prostředky.
 • Podprogram 1:
   Aplikačním garantem může být pouze instituce veřejné správy (státní správy nebo samosprávy).
   Délka řešení projektu je až 36 měsíců.
   Maximální dotace na projekt je 20 milionů Kč, míra financování je až 100%.
 • Podprogram 2:
   Aplikačním garantem může být instituce veřejné správy (státní správy nebo samosprávy), výzkumná organizace nebo podnik (podnik musí být členem projektového konsorcia).
   Délka řešení projektu je až 48 měsíců.
   Maximální dotace na projekt je 30 milionů Kč, míra financování je až 90%.

Kontaktní osoba pro TA ČR na Přírodovědecké fakultě: Romana Hogenová.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 29. 4. 2019.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Pondělí 29.04.2019 09:30

Akce dokumentů