E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTA ČR a MŽP: vyhlášená soutěž nového programu Prostředí pro život

Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásila 1. veřejnou soutěž nového programu Ministerstva životního prostředí Prostředí pro život. Uzávěrka je stanovena na 19. 9. 2019.

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této soutěže, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu Oddělení projektového řízení (Romana Hogenová, romana.hogenova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit formální náležitosti přihlášky.

 Vyhlášení soutěže a zadávací dokumentace.
 O programu Prostředí pro život na stránkách TA ČR.
► Video a prezentace ze semináře k této soutěži (25. 6. 2019).

Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí „Prostředí pro život“ je zaměřen na podporu projektů ve veřejném zájmu, na nové postupy, environmentální technologie a ekoinovace s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi, a na podporu časově a znalostně náročnějších řešení založených, na dlouhodobějším sledování společenských, přírodních a klimatických změn.

Hlavní priority programu:

 • klima – opatření k ochraně klimatu, mitigace a adaptace na zvýšenou extremitu srážek i teplot, a to v sídlech i ve volné krajině,
 • ochrana ovzduší,
 • odpadové a oběhové hospodářství,
 • ochrana vody, půdy, horninového prostředí a dalších přírodních zdrojů,
 • biodiverzita, ochrana přírody a krajiny,
 • environmentálně příznivá společnost, bezpečné a resilientní prostředí, specifické nástroje ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje.

Základní informace o plánované veřejné soutěži:

 • Každý projekt musí mít minimálně jednoho aplikačního garanta. Aplikačním garantem je zpravidla budoucí uživatel výsledků projektu (instituce veřejné správy, výzkumná organizace nebo podnik), který deklaruje zájem o výsledky projektu, podílí se na nastavení projektového záměru a může být také členem projektového konsorcia a čerpat grantové prostředky. Více informací o požadavcích na aplikačního garanta je k dispozici v příloze č. 1 Zadávací dokumentace.
 • Podprogram 1 - Operativní výzkum ve veřejném zájmu:
   Aplikačním garantem může být pouze instituce veřejné správy (státní správy nebo samosprávy).
   Délka řešení projektu je 12 až 36 měsíců.
   Maximální dotace na projekt je 20 milionů Kč, míra financování je až 100%.
 • Podprogram 2 - Ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu životního prostředí:
   Aplikačním garantem může být instituce veřejné správy (státní správy nebo samosprávy), výzkumná organizace nebo podnik (pokud je aplikačním garantem podnik, musí být členem projektového konsorcia).
   Délka řešení projektu je 24 až 48 měsíců.
   Maximální dotace na projekt je 30 milionů Kč, míra financování je až 90%.

Kontaktní osoba pro TA ČR na Přírodovědecké fakultě: Romana Hogenová.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 17. 6. 2019.
Úprava 1. 7. 2019 (přidán odkaz na proběhlý seminář).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Pondělí 17.06.2019 09:00

Akce dokumentů