E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTA ČR a MD: vyhlášená soutěž nového programu Doprava

Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásila 1. veřejnou soutěž nového programu Ministerstva dopravy na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy DOPRAVA 2020+. Uzávěrka je stanovena na 13. 8. 2019.

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této soutěže, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu Oddělení projektového řízení (Romana Hogenová, romana.hogenova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit formální náležitosti přihlášky.    

              ► Vyhlášení soutěže a zadávací dokumentace.
              ► O programu DOPRAVA 2020+ na stránkách TA ČR.
              ► Video a prezentace z prvního semináře k této soutěži (26. 6. 2019).

Program je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro další uplatnění v nových přístupech, technologických postupech a službách vedoucích k posílení společenských a ekonomických přínosů dopravy

Specifické cíle programu:

  1. Udržitelná doprava.
  2. Bezpečná a odolná doprava a dopravní infrastruktura.
  3. Přístupná a interoperabilní doprava.
  4. Automatizace, digitalizace, navigační a družicové systémy.

Základní informace o plánované veřejné soutěži:

  • Každý projekt musí mít minimálně jednoho aplikačního garanta. Tím je zpravidla budoucí uživatel výsledků projektu (instituce veřejné správy, výzkumná organizace nebo podnik), který deklaruje zájem o výsledky projektu, podílí se na nastavení projektového záměru a může být také členem projektového konsorcia a čerpat grantové prostředky. Více informací o požadavcích na aplikačního garanta je k dispozici v doplňující příručce k Zadávací dokumentaci. Žádost o aplikační garantství Ministerstva dopravy ČR a pokyny k odeslání této žádosti jsou dostupné zde.
  • Délka řešení projektu je 12 až 48 měsíců.
  • Maximální dotace na projekt je 50 milionů Kč, míra financování je až 80%.

Kontaktní osoba pro TA ČR na Přírodovědecké fakultě: Romana Hogenová.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 17. 6. 2019.
Upraveno 24. 6. 2019 (přidán odkaz na Žádost o aplikační garantství).
Upraveno 27. 6. 2019 (smazán již proběhlý seminář).
Upraveno 1. 7. 2019 (přidán odkaz na seminář).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Pondělí 17.06.2019 09:30

Akce dokumentů