E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTA ČR ZÉTA: plánovaná veřejná soutěž a seminář (18/9/2018)

Technologická agentura ČR (TA ČR) informovala o plánovaném vyhlášení 2. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného výzkumu Zéta. Vyhlášení soutěže je plánováno na 12. 9. 2018.

TA ČR pořádá informační akci k této soutěži
Kdy: 18. 9. 2018
(13:00 – 17:30)
Kde: Sněmovní 7, Praha 1 – Malá Strana
Informace o akci a registrace.
Součástí akce bude možnost navázání kontaktu s potenciálními projektovými partnery.

Pokud plánujete podání žádosti do této soutěže, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu Oddělení projektového řízení (Romana Hogenová, romana.hogenova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas připravit potřebné přílohy žádosti.

Program ZÉTA podporuje spolupráci akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení posluchačů magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol a mladých výzkumníků ve věku do 35 let: Členy řešitelského týmu musí být alespoň 3 studenti nebo mladí výzkumníci do 35 let jeden „mentor“ (osoba starší 35 let s odpovídajícími zkušenostmi z akademické a/nebo aplikační sféry). Projekt musí být řešen ve spolupráci s aplikačním partnerem (nebo se zahraniční institucí s propracovaným systémem komercializace) – dle specifikace v zadávací dokumentaci.

Do projektu bude muset být zapojen minimálně jeden aplikační garant. Aplikační garant je zpravidla budoucí uživatel výsledků projektu (například podnik), který deklaruje zájem o výzkum a podílí se na nastavení projektového záměru. Aplikační garant obvykle může být také členem projektového konsorcia a čerpat grantové prostředky.

Délka projektu bude 12 – 24 měsíců. Maximální dotace na jeden projekt bude 10 milionů Kč. Maximální míra financování bude 85%, zbývající náklady musí být hrazeny účastníky projektu z neveřejných zdrojů.

Kontaktní osoba pro TA ČR na Přírodovědecké fakultě: Romana Hogenová.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 22. 8. 2018.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Středa 22.08.2018 08:15

Akce dokumentů