E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTA ČR: další seminář k soutěži nového programu Trend (11/6/2019)

Technologická agentura České republiky (TA ČR) pořádá další seminář k 1. veřejné soutěži Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje Trend, Podprogramu 1 „Technologičtí lídři“.

Kdy: 11. 6. 2019 (10:00 – 12:00)
Kde: Technologická agentura ČR, Evropská 37, Praha 6
Informace o akci a odkaz pro registraci.

5. 6. 2019 proběhne tento seminář v Brně – o akci.
Video a prezentace z prvního semináře k této soutěži (29. 5. 2019).

Uchazeči se na semináři podrobně seznámí zejména s koncepcí programu Trend, podprogramu 1, se zaměřením a s podmínkami veřejné soutěže a se strukturou návrhu projektu.

Informace a interní pokyny k aktuálně otevřené soutěži Trend na stránkách Přírodovědecké fakulty.
Program Trend je zaměřen na zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím podpory projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje a zavedením jejich výsledků do praxe. V Podprogramu 1 „Technologičtí lídři“ budou podpořeny projekty, které se zaměří na tvorbu výsledků vědy a výzkumu a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost. Očekává se mimo jiné zaměření na Key Enabling Technologies (např. pokročilé materiály, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, fotonika). Hlavním uchazečem musí být podnik. Výzkumná organizace se může zapojit pouze jako další účastník. Míra financování je až 70% na celý projekt, výzkumná organizace může získat na své náklady v projektu intenzitu podpory až 90%, zbývajících 10% musí hradit z vlastních zdrojů.

Kontaktní osoba pro TA ČR na Přírodovědecké fakultě: Romana Hogenová.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 29. 5. 2019.
Úprava 31. 5. 2019 (záznam prvního semináře).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Středa 29.05.2019 07:30

Akce dokumentů