E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTA ČR a MPO: plánovaná 4. soutěž programu Trend – spolupráce s podniky

Technologická Agentura České republiky (TA ČR) informovala o připravované 4. veřejné soutěži programu Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) Trend, podprogramu „Nováčci“. Vyhlášení soutěže je plánováno na 13. 1. 2021 10. 3. 2021.

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této soutěže, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu Oddělení projektového řízení (Romana Hogenová, romana.hogenova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit formální náležitosti přihlášky.

Program je zaměřen na zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím podpory projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje a zavedením jejich výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu. V Podprogramu 2 „Nováčci“ je cílem nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní výzkumné aktivity ani nákup služeb od výzkumných organizací.

Hlavním uchazečem musí být podnik, který v posledních 5 letech čerpal podporu na výzkum a vývoj maximálně 1 milion Kč. Hlavní uchazeč může podat jen 1 projektový návrh. Dále musí být do projektového konsorcia jako další účastník zapojena alespoň jedna výzkumná organizace. Délka řešení projektů je 12-48 měsíců. Maximální částka podpory na jeden projekt je 15 milionů Kč. Míra financování je až 80% na celý projekt.

Kontaktní osoba pro TA ČR na Přírodovědecké fakultě: Romana Hogenová.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 8. 10. 2020.
Aktualizováno 7. 12. 2020 (posunutí termínu vyhlášení).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

 

Publikováno: Čtvrtek 08.10.2020 16:10

Akce dokumentů

Kategorie: