E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTA ČR a MPO: vyhlášená 2. soutěž programu Trend

Technologická Agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila 2. veřejnou soutěž Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje Trend, Podprogramu 2 „Nováčci“. Uzávěrka je 5. 2. 2020 prodloužena do 2. 4. 2020.

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této soutěže, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu Oddělení projektového řízení (Romana Hogenová, romana.hogenova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit formální náležitosti přihlášky.

Program je zaměřen na zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím podpory projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje a zavedením jejich výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu. V Podprogramu 2 „Nováčci“ je cílem nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní výzkumné aktivity ani nákup služeb od výzkumných organizací. 
Program Trend zaměřením navazuje na program Epsilon (TA ČR) a program Trio (MPO).

Hlavním uchazečem musí být podnik. Výzkumná organizace se může zapojit pouze jako další účastník. Délka řešení projektů je 12-48 měsíců. Maximální částka podpory na jeden projekt je 20 milionů Kč. Míra financování je až 80% na celý projekt, výzkumná organizace může získat na své náklady v projektu intenzitu podpory až 90%, zbývajících 10% musí hradit z vlastních zdrojů (veřejných nebo neveřejných). Více informací o stanovení intenzity podpory je obsaženo v Zadávacím dokumentu na str. 13 až 15.

Kontaktní osoba pro TA ČR na Přírodovědecké fakultě: Romana Hogenová.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 9. 12. 2019.
Aktualizováno 6. 3. 2020 (prodloužení uzávěrky).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Pondělí 09.12.2019 11:45

Akce dokumentů