E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTA ČR: Chystaná výzva programu THÉTA a informační akce

Technologická agentura ČR (TA ČR) zveřejnila pracovní verzi prioritních témat 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací pro oblast energetiky THÉTA.

Předběžné informace o soutěži.
Seminář „Aplikační garance PP1 - Výzkum ve veřejném zájmu“.
Seminář „Projektová konsorcia PP3 - Dlouhodobé technologické perspektivy“.

V případě zájmu o podání přihlášky do této soutěže, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu Oddělení projektového řízení (Romana Hogenová).

TA ČR THÉTA: Předběžné informace o soutěži

Soutěž bude vyhlášena koncem října 2017 a to v následujících podprogramech (PP):

  • PP1: Výzkum ve veřejném zájmu
  • PP2: Strategické energetické technologie
  • PP3: Dlouhodobé technologické perspektivy

V této veřejné soutěži bude figurovat také institut aplikačního garanta, jehož role bude obdobná jako v případě již vyhlášeného programu ÉTA. Aplikačním garantem je zpravidla budoucí uživatel výsledku (orgán veřejné správy, firma, nezisková organizace atd.), který deklaruje zájem o výsledky výzkumu, podílí se na nastavení projektového záměru a může být také členem projektového konsorcia a čerpat grantové prostředky. Přesně bude role aplikačního garanta specifikována v zadávací dokumentaci k 1. veřejné soutěži THÉTA.

TA ČR THÉTA: Seminář „Aplikační garance PP1 - Výzkum ve veřejném zájmu“

Kdy: 25. 10. 2017 (od 11:00)
Kde: sídlo TA ČR, Evropská 1692/37, Praha 6
O akci a registrace - zdroj.

Cílem akce je představení konceptu aplikačního garantství pro program THÉTA a souvisejících procesních náležitostí vyplývajících pro uchazeče. Na semináři budou účastni zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a Energetického regulačního úřadu.

TA ČR THÉTA: 
Seminář „Projektová konsorcia PP3 - Dlouhodobé technologické perspektivy“

Kdy: 25. 10. 2017 (od 14:00)
Kde: sídlo TA ČR, Evropská 1692/37, Praha 6
O akci a registrace - zdroj.

Cílem akce je vzájemné propojení zástupců potenciálních účastníků této veřejné soutěže v podprogramu 3, které by umožnilo vytvoření kvalitních projektových konsorcií.

Kontaktní osoba pro TA ČR na Přírodovědecké fakultě: Romana Hogenová.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 2. 10. 2017.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Pondělí 02.10.2017 10:20

Akce dokumentů