E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTA ČR THÉTA – energetika: vyhlášená veřejná soutěž a seminář (24/10/2018)

Technologická Agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila 2. veřejnou soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Théta, který je zaměřen na výzkum a vývoj v oblasti energetiky. Uzávěrka je 29. 11. 2018.

TA ČR pořádá 24. 10. 2018 informační seminář k této výzvě (Evropská 1692/37, Praha 6).
Informace o akci a registrace.

Pokud plánujete podání projektového návrhu do této soutěže, kontaktujte prosím co nejdříve Oddělení projektového řízení (Romana Hogenová, romana.hogenova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit formální náležitosti přihlášky.

V této veřejné soutěži figuruje institut aplikačního garanta. Aplikačním garantem je zpravidla budoucí uživatel výsledku (instituce veřejné správy, podnik atd.), který deklaruje zájem o výsledky výzkumu, podílí se na nastavení projektového záměru a může být také členem projektového konsorcia a čerpat grantové prostředky. (Je-li aplikačním garantem podnik, musí být součástí projektového konsorcia; je-li aplikačním garantem instituce veřejné zprávy, součástí konsorcia být nemůže.). Za každého aplikačního garanta je povinná příloha doložení zájmu budoucího odběratele výsledků (např. Letter of Intent, smlouva o využití výsledků, smlouva o smlouvě budoucí, memorandum).

Soutěž je vyhlášena v následujících podprogramech:

Podprogram 1 – Výzkum ve veřejném zájmu

  • Aplikační garant musí být z oblasti veřejné správy.
  • Délka řešení projektu je 12 – 48 měsíců.
  • Míra financování je 90%, výzkumné organizace mohou zbývajících 10% spolufinancovat z neveřejných i z veřejných prostředků.

Podprogram 2 – Strategické energetické technologie

  • Alespoň jedním aplikačním garantem musí být podnik.
  • Délka řešení projektu je 12 – 48 měsíců.
  • Míra financování je 60%, účastníci projektu musí zbývajících 40% spolufinancovat z neveřejných prostředků.

Podprogram 3 – Dlouhodobé technologické perspektivy

  • Aplikačním garantem může být podnik a/nebo instituce veřejné správy a/nebo jakýkoliv další subjekt.
  • Délka řešení projektu je 36 – 80 měsíců. Nejzazší termín ukončení řešení projektu je 31. 3. 2026.
  • Míra financování je 90%, výzkumné organizace mohou zbývajících 10% spolufinancovat z neveřejných i z veřejných prostředků.

Termín zahájení řešení projektů je nejdříve od 1. 5. 2019 a nejpozději od 1. 8. 2019. Podrobné informace o povinných výsledcích projektu a souvisejících povinných přílohách jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Kontaktní osoba pro TA ČR na Přírodovědecké fakultě: Romana Hogenová.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 18. 10. 2018.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Čtvrtek 18.10.2018 08:10

Akce dokumentů