E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTA ČR Program Národní centra kompetence: plánovaná veřejná soutěž

Technologická agentura ČR (TA ČR) zveřejnila předběžné informace o připravované 2. veřejné soutěži programu Národní centra kompetence. Vyhlášení soutěže je plánováno na 16. 12. 2020.

Centrum pro přenos poznatků a technologií UK (CPPT) nabízí žadatelům podporu při přípravě žádosti. 

Sledujte prosím informace pro zaměstnance, kde budou vyhlášeny závazné interní pokyny pro Přírodovědeckou fakultu.
Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této soutěže, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu Oddělení projektového řízení (Romana Hogenová, romana.hogenova@natur.cuni.cz).

Program Národní centra kompetence je zaměřen na podporu dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou a posílení institucionální základny aplikovaného výzkumu. Projektu se musí účastnit vždy minimálně 4 subjekty, z toho alespoň 2 partneři musí být malý nebo střední podnik. Hlavním uchazečem musí být výzkumná organizace.

Hlavním cílem programu je zvýšení efektivity a kvality výsledků aplikovaného výzkumu a transferu technologií v klíčových oborech s perspektivou růstu, zvýšení konkurenceschopnosti podniků a posílení excelence a aplikační relevance výzkumných organizací. 

Mezi dílčí cíle programu patří:

  • propojení stávajících výzkumných center,
  • zaměření na perspektivní sektory české ekonomiky dle Národní RIS3 strategie,
  • zajištění mezioborovosti a podpora dlouhodobé spolupráce,
  • podpora inovací prostřednictvím transferu technologií, důraz na aplikovatelnost výsledků v praxi,
  • zvýšení počtu inovačních lídrů.

Délka projektů je 48-60 měsíců, maximální intenzita podpory je 80%. Maximální částka na jeden projekt je 400 mil. Kč. 

Kontaktní osoba pro TA ČR na Přírodovědecké fakultě: Romana Hogenová.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 2. 6. 2020.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Úterý 02.06.2020 14:40

Akce dokumentů