E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTA ČR ÉTA: vyhlášená veřejná soutěž

Technologická Agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila 5. veřejnou soutěž Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. Uzávěrka je 15. 10. 2020.

Pokud plánujete podání přihlášky do této výzvy, informujte prosím Oddělení projektového řízení (Romana Hogenová, romana.hogenova@natur.cuni.cz).

Program ÉTA podporuje zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoj a inovací. Financovány jsou projekty, které jsou zaměřeny na mezioborové přístupy, propojují výzkum technického a netechnického charakteru či vytěžují potenciál výstupů základního výzkumu směrem k aplikacím. V jádru projektu musí stát společenské vědy a nebo humanitní vědy a nebo umění a to do takové míry, že v případě jejich vyjmutí by byl projekt nerealizovatelný.

V této veřejné soutěži figuruje institut aplikačního garanta. Tím je zpravidla budoucí uživatel výsledku (instituce veřejné správy, podnik atd.), který deklaruje zájem o výsledky výzkumu, podílí se na nastavení projektového záměru a může být také členem projektového konsorcia a čerpat grantové prostředky. (Je-li aplikačním garantem podnik, musí být součástí projektového konsorcia.). 

Předpokládaná délka řešení projektu je minimálně 12, maximálně 33 měsíců. Maximální částka pro jeden projekt je 8 milionů Kč, maximální míra financování je 80%.

Kontaktní osoba pro TA ČR na Přírodovědecké fakultě: Romana Hogenová.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 20. 9. 2019.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Pondělí 07.09.2020 13:40

Akce dokumentů