E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTA ČR ÉTA: vyhlášená veřejná soutěž – COVID-19

Technologická Agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila 4. veřejnou soutěž Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. Uzávěrka je 15. 6. 2020.

Pokud plánujete podání přihlášky do této výzvy, informujte prosím Oddělení projektového řízení (Romana Hogenová, romana.hogenova@natur.cuni.cz).

Program ÉTA podporuje zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoj a inovací. Financovány jsou projekty, které jsou zaměřeny na mezioborové přístupy, propojují výzkum technického a netechnického charakteru či vytěžují potenciál výstupů základního výzkumu směrem k aplikacím. V jádru projektu musí stát společenské vědy a nebo humanitní vědy a nebo umění a to do takové míry, že v případě jejich vyjmutí by byl projekt nerealizovatelný.

Upozornění: V rámci této veřejné soutěže budou podpořeny projekty týkající se zmírňování negativních celospolečenských dopadů a využívání nových příležitostí v důsledku krize spojené s pandemií COVID-19. Projekty musí využívat znalosti, zkušenosti anebo data z aktuálně probíhající krize související s pandemií COVID-19.

Předpokládaná délka řešení projektu je maximálně 24 měsíců. Maximální přidělená částka na jeden projekt je 4 miliony Kč, maximální míra financování je 80%.

Kontaktní osoba pro TA ČR na Přírodovědecké fakultě: Romana Hogenová.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 30. 4. 2020.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno:

Publikováno: Čtvrtek 30.04.2020 09:00

Akce dokumentů