E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTA ČR – nový program ÉTA: video ze semináře a pomoc při přípravě projektů

Vyhlášení 1. veřejné soutěže programu ÉTA Technologické agentury ČR (TA ČR) je plánováno na 15. 8. 2017. V programu budou podpořeny projekty, které jsou zaměřeny na mezioborové přístupy, propojují výzkum technického a netechnického charakteru či vytěžují potenciál výstupů základního výzkumu směrem k aplikacím. Program zavádí roli tzv. „aplikačního garanta“, kterým je zpravidla budoucí uživatel výsledku (firma, orgán veřejné správy, nezisková organizace atd.), který deklaruje zájem o výzkum, podílí se na nastavení projektového záměru a může být také členem projektového konsorcia a čerpat grantové prostředky. Maximální míra financování bude 90%.
Informace o programu ÉTA.

Pokud plánujete podat přihlášku do této soutěže, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu Romanu Hogenovou z Oddělení projektového řízení (romana.hogenova@natur.cuni.cz).

Podpora při přípravě projektů

Centrum pro přenos poznatků a technologií (CPPT) nabízí následující podporu při přípravě projektů do programu ÉTA:

  1. konzultace k aplikační části žádosti
  2. pomoc při hledání aplikačního garanta a nastavení podmínek smluvní spolupráce s aplikačním garantem
  3. pomoc při hledání partnera v rámci Univerzity Karlovy (v projektech naplňujících interdisciplinaritu)
  4. právní podporu při přípravě smluvní dokumentace s partnery z aplikační sféry (např. Letter of Intent, Non-disclosure agreement, memorandum, smlouva o spolupráci)
  5. konzultace k ošetření výstupů projektu, k ochraně duševního vlastnictví a k následné komercializaci

Další informace a kontakt na stránce CPPT.

Prezentace a video ze semináře

Dne 18. 7. 2017 proběhl informační seminář k připravované 1. veřejné soutěži nového programu ÉTA.

Videozáznam semináře.
Prezentace ze semináře.

Aktualita o akci.

Kontaktní osoba pro TA ČR na Přírodovědecké fakultě: Romana Hogenová.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Müllerová 4. 8. 2017.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Pátek 04.08.2017 14:25

Akce dokumentů