E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTA ČR EPSILON: Plánovaná veřejná soutěž

Technologická Agentura České republiky (TA ČR) oznámila, že 4. veřejná soutěž programu EPSILON bude vyhlášena 28. 2. 2018, v tento den bude také zveřejněna zadávací dokumentace.

POZOR: K této veřejné soutěži mohou být pro Přírodovědeckou fakultu vyhlášeny závazné interní pokyny a dřívější interní termín pro odevzdání – sledujte prosím grantové aktuality nebo fakultní aktuality pro zaměstnance.

Kontaktní osoba pro TA ČR na Přírodovědecké fakultě: Romana Hogenová.

Informace o 4. veřejné soutěži programu EPSILON na stránkách TA ČR.

Cílem programu EPSILON je podpora projektů, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách.

Maximální míra podpory za projekt bude 60% celkových uznaných nákladů, zbývající náklady pravděpodobně budou muset být hrazeny účastníky projektu z neveřejných zdrojů.

V programu mohou být podporovány pouze projekty, které odůvodněně předpokládají dosažení alespoň jednoho z následujících druhů výsledků:

  • P – patent;
  • G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek;
  • Z – poloprovoz, ověřená technologie;
  • R – software;
  • F – průmyslový a užitný vzor;
  • N – certifikované metodiky, postupy a specializované mapy s odborným obsahem.

Další informace:

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 8. 1. 2018.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Pondělí 08.01.2018 13:30

Akce dokumentů