E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTA ČR EPSILON: vyhlášena 4. veřejná soutěž

Tato informace už není aktuální.

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila 4. veřejnou soutěž pro Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON. Uzávěrka je 12. 4. 2018.

Interní uzávěrka pro Přírodovědeckou fakultu je 9. 4. 2018
– ke kontrole e-mailem na romana.hogenova@natur.cuni.cz.


Prosím, pozorně si přečtěte interní pokyny (pro jejich zobrazení musíte být přihlášeni).


Pokud plánujete podání přihlášky do této výzvy, informujte prosím v dostatečném předstihu Oddělení projektového řízení (Romana Hogenová, romana.hogenova@natur.cuni.cz).

Cílem programu EPSILON je podpora projektů, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách. Uchazeči si musí vybrat jeden hlavní a žádný až dva vedlejší cíle Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

V projektech je vyžadováno zapojení tzv. aplikačního garanta. Aplikačním garantem je zpravidla budoucí uživatel výsledků projektu (firma, instituce veřejné správy atd.), který deklaruje zájem o výsledky výzkumu, podílí se na nastavení projektového záměru a následně se podílí na implementaci výsledků projektu v praxi. V každém návrhu projektu musí být alespoň jeden aplikační garant nebo může být aplikačních garantů více. Za každého aplikačního garanta je povinná příloha doložení zájmu budoucího odběratele výsledků (např. Letter of Intent, Smlouva o využití výsledků, Smlouva o smlouvě budoucí, memorandum).

Pro soutěž byly dále vyhlášeny prioritní výzkumné cíle s kontakty na instituce státní správy, které mohou vystupovat v roli aplikačních garantů.

Délka řešení projektu je maximálně 48 měsíců. Maximální míra podpory na jeden projekt je 60% celkových uznaných nákladů, zbývající náklady musí být hrazeny účastníky projektu z neveřejných zdrojů (výzkumná organizace, která řeší projekt zaměřený na jeden z prioritních výzkumných cílů s příslušnou institucí státní správy jako aplikačním garantem, může spolufinancovat projekt z jiných veřejných zdrojů).

V programu mohou být podporovány pouze projekty, které odůvodněně předpokládají dosažení alespoň jednoho z druhů výsledků uvedených v zadávací dokumentaci (str. 23). Ke každému hlavnímu výsledku uvedenému v návrhu projektu je vyžadována jedna povinná příloha, a to průzkum trhu; v případě patentu průzkum trhu a patentová rešerše, v případě certifikované metodiky potvrzení certifikačního orgánu; v případě výsledku typu „O – ostatní výsledky“ odhad potenciálního využití.

Kontaktní osoba pro TA ČR na Přírodovědecké fakultě: Romana Hogenová.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 1. 3. 2018.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Čtvrtek 01.03.2018 12:15

Akce dokumentů