E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTA ČR DELTA: spolupráce s asijskými partnery - veřejná soutěž a záznam semináře

Technologická Agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila 5. veřejnou soutěž Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA. Uzávěrka je 19. 7. 2017. TA ČR také pořádá informační seminář k této soutěži.

Pokud plánujete podání projektového návrhu do této soutěže, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu Romanu Hogenovou (romana.hogenova@natur.cuni.cz).

Vyhlášení soutěže a zadávací dokumentace.
O programu DELTA.
Nový odkaz: Informace o partnerských agenturách – kontaktní osoby a webové stránky.
Nový odkaz: Záznam semináře k této veřejné soutěži: VideozáznamPrezentace (zdroj).

Projektu se musí účastnit vždy minimálně 1 zahraniční partner ze země, v níž sídlí partnerská agentura/poskytovatel (povinnou přílohou návrhu projektu je “Common proposal”, který slouží jako potvrzení závazku zahraničního partnera účastnit se řešení projektu), a minimálně 1 uchazeč z České republiky, který je podnikem. Výzkumná organizace z České republiky může být zapojena do projektu pouze v případě, že do projektu je také zapojen minimálně 1 podnik z České republiky.

Projekt musí vést k dosažení výsledků aplikovaného výzkumu (podrobně v Zadávací dokumentaci). Maximální míra financování je 74% uznaných nákladů – vztaženo na celý projekt. Zbývajících 26% musí být hrazeno účastníky projektu z neveřejných zdrojů.

Soutěž je vyhlášena ve spolupráci s následujícími zahraničními poskytovateli (pro každého poskytovatele jsou uvedeny podporované tematické oblasti, které se zdají relevantní pro Přírodovědeckou fakultu – podrobné informace v Příloze č. 9 Specifické podmínky jednotlivých partnerských agentur v rámci 5. veřejné soutěže programu DELTA):

 • Korea Institute for Advancement of Technology (KIAT) – Korea 
  Key Enabling Technology (KETs)
 • Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning (KETEP) – Korea 
  R&D subjects across all energy technology (except radioactivity wastes) 
 • State Agency for Technology Innovation (SATI) – Vietnam 
  Nanotechnology and advanced materials, Biotechnology and pharmaceuticals, Agriculture and fisheries technology, Other sectors according to the actual needs of both sides 
 • Zhejiang Science and Technology Department (ZSTD) - Zhejiang, Čína 
  Bio-medicine, New material and other common interested fields 
 • Jiangsu Provincial Department of Science and Technology (JSTD) - Jiangsu, Čína 
  Chemical industry, Environmental protection, Material technology, Bio-technology 
 • The Ministry of Science and Technology of the Republic of China (MOST) – Taiwan 
  Biomedicine, New Agriculture

Kontaktní osoba pro TA ČR na Přírodovědecké fakultě: Romana Hogenová.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Müllerová 1. 6. 2017.
Upraveno 2. 6. 2017 (doplněna informace o semináři).
Upraveno 9. 6. 2017 (doplněn odkaz na informace o partnerských agenturách).
Upraveno 21. 6. 2017 (odstraněna informace o semináři, doplněn odkaz na záznam semináře).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Pátek 09.06.2017 15:55

Akce dokumentů