E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTA ČR: Předběžný harmonogram veřejných soutěží 2021

Technologická Agentura České republiky (TA ČR) zveřejnila předběžný harmonogram veřejných soutěží TA ČR pro rok 2021 (harmonogram ke stažení; zdroj).

Pro Přírodovědeckou fakultu se zdají být relevantní především následující soutěže:

 • ERA-MIN (Call 2021) – výzva typu Cofund
  Výzva je otevřená. Uzávěrka 1. 4. 2021.
  Výzva podpoří mezinárodní projety v oblasti neenergetických nezemědělských surovin. Do projektu musí být zapojeni minimálně 3 partneři ze 3 zemí zapojených do výzvy. Maximální míra financování pro české partnery je 85%.
  Výzva na stránkách TA ČRVýzva na stránkách ERA-MIN.
 • Program TREND, Podprogram 2 „Nováčci“
  Plánovaná uzávěrka: 28. 4. 2021.
  Cílem je nastartování vlastních výzkumných aktivit u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní výzkumné aktivity ani nákup služeb od výzkumných organizací. Hlavním uchazečem musí být podnik, jako další účastník musí být zapojena výzkumná organizace.
  Předběžná aktualita Přírodovědecké fakulty k této výzvě.
 • M-ERA.NET (Call 2021) – výzva typu Cofund
  Vyhlášení pravděpodobně v březnu 2021.
  Výzva podpoří mezinárodní projety zaměřené na materiálový výzkum.
  O programu na stránkách TA ČRStránky M-ERA.NET.
 • Program Prostředí pro život, Podprogramy 1 a 2
  Vyhlášení pravděpodobně v dubnu 2021.
  Program je zaměřený na nejpokročilejší environmentální technologie s vysokým potenciálem uplatnění v praxi.
  O programu na stránkách TA ČR.
 • Program DELTA 2
  Vyhlášení pravděpodobně v květnu 2021.
  Podporována je spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji s vybranými zeměmi.
  O programu na stránkách TA ČR.
 • Program TREND, Podprogram 1 „Technologičtí lídři“
  Vyhlášení pravděpodobně v září 2021.
  Budou podpořeny projekty zaměřené na tvorbu výsledků vědy a výzkumu a jejich využívání pro podnikatelskou činnost. Hlavním uchazečem musí být podnik, výzkumná organizace se může zapojit pouze jako další účastník.
  O programu na stránkách TA ČR.

Pokud plánujete podání žádosti do některé z těchto soutěží,
kontaktujte prosím v dostatečném předstihu Oddělení projektového řízení.

Kontaktní osoba pro národní soutěže TA ČR: Romana Hogenová.
Kontaktní osoba pro výzvy typu Cofund: Klára Sobotíková.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 22. 1. 2021.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Pátek 22.01.2021 16:10

Akce dokumentů

Kategorie: