E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTA ČR: Předběžný harmonogram veřejných soutěží 2019 aktualizován

Technologická Agentura České republiky (TA ČR) aktualizovala
Předběžný harmonogram veřejných soutěží TA ČR pro rok 2019 (zdroj):

 • Únor/březen 2019: Národní soutěž Epsilon pro projekty úspěšné v mezinárodní výzvě M-era.NET 2018
 • Únor 2019: Mezinárodní výzva M-era.NET 2019 (výzva typu Cofund)
  Mezinárodní projekty zaměřené na materiálový výzkum.
 • Březen 2019: GAMA – Seal of Excellence (SME Instrument)
  Pouze pro malé a střední podniky.
 • Duben 2019: Gama 2*
  Pravděpodobně bude předkládán jeden rámcový projekt pro celou Univerzitu Karlovu.
 • Květen 2019: Nový program Trend (s Ministerstvem průmyslu a o obchodu)
  Program pro podnikatelskou sféru zaměřený na pronikání na nové trhy a zavádění výsledků do praxe. O programu.
 • Červen 2019: Doprava 2020+ (s Ministerstvem dopravy)*
 • Červen 2019: Prostředí pro život, podprogram 1 a 2 (s Ministerstvem životního prostředí)*
  Program zaměřený na nejpokročilejší environmentální technologie s vysokým potenciálem uplatnění v praxi. O programu.
 • Červen/červenec 2019: Delta 2 
  Spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji s vybranými zeměmi.
 • Srpen/září 2019: Národní soutěž Epsilon pro projekty úspěšné v mezinárodní výzvě CHIST-ERA 2018
 • Podzim 2019: Kappa (EHP a Norské fondy)
  Vyhlášení výzvy je plánováno na 17. 4. 2019
  Vyhlášení výzvy je plánováno na podzim 2019 – viz fakultní aktualita

  Projekty aplikovaného výzkumu s hlavním uchazečem z ČR s alespoň jedním partnerem z některého donorského státu (Norsko, Island, Lichtenštejnsko); preferuje se, když na projektu spolupracuje výzkumná organizace a podnik.
 • Září 2019: Éta 
  Zapojení společenských a humanitních věd do projektů vědy, výzkumu a inovací.
 • Září 2019: Národní soutěž Epsilon pro projekty úspěšné v mezinárodní výzvě EuroNanoMed3 2019
 • Říjen 2019: Zéta 
  Spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení posluchačů magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol a mladých výzkumných pracovníků ve věku do 35 let.
 • Říjen 2019: Théta 
  Věda a výzkum v oblasti energetiky se zaměřením na zajištění státního dozoru v oblasti jaderné bezpečnosti, nových technologií a dlouhodobé technické perspektivy energetiky.
 • Říjen/listopad 2019: Mezinárodní výzva CHIST-ERA 2019 (výzva typu Cofund)
  Mezinárodní projekty v oblasti výpočetních technologií.
 • Listopad 2019: Prostředí pro život, podprogram 3 (s Ministerstvem životního prostředí)*
  Program zaměřený na nejpokročilejší environmentální technologie s vysokým potenciálem uplatnění v praxi. O programu.
 • Listopad/prosinec 2019: Mezinárodní výzva Gender-Net Plus 2019 (výzva typu Cofund
  Mezinárodní projekty zaměřené na integrování poznatků o pohlaví a genderu do výzkumu.
 • Prosinec 2019: Mezinárodní výzva EuroNanoMed3 2020 (výzva typu Cofund
  Mezinárodní projekty v oblasti nanomedicíny.

* Program čeká na schválení Vládou ČR.

Kontaktní osoba na Přírodovědecké fakultě pro národní soutěže TA ČR: Romana Hogenová.
Kontaktní osoba na Přírodovědecké fakultě pro výzvy typu Cofund: Ludmila Součková.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 15. 2. 2019.
Úprava 1. 4. 2019 (změna vyhlášení výzvy Kappa).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Pátek 15.02.2019 16:30

Akce dokumentů

Kategorie: