E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTA ČR: Předběžný harmonogram veřejných soutěží 2019 aktualizován

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1908205100674205/?lang=csTechnologická Agentura České republiky (TA ČR) aktualizovala
Předběžný harmonogram veřejných soutěží TA ČR pro rok 2019 (zdroj):

 • Únor/březen 2019: Národní soutěž Epsilon pro projekty úspěšné v mezinárodní výzvě M-era.NET 2018
 • Únor 2019: Mezinárodní výzva M-era.NET 2019 (výzva typu Cofund)
  Mezinárodní projekty zaměřené na materiálový výzkum.
 • Březen 2019: GAMA – Seal of Excellence (SME Instrument)
  Pouze pro malé a střední podniky.
 • Duben 2019: Gama 2*
  Pravděpodobně bude předkládán jeden rámcový projekt pro celou Univerzitu Karlovu.
 • Květen 2019: Nový program Trend (s Ministerstvem průmyslu a o obchodu)
  Program pro podnikatelskou sféru zaměřený na pronikání na nové trhy a zavádění výsledků do praxe. O programu.
 • Červen 2019: Doprava 2020+ (s Ministerstvem dopravy)*
 • Červen 2019: Prostředí pro život, podprogram 1 a 2 (s Ministerstvem životního prostředí)*
  Program zaměřený na nejpokročilejší environmentální technologie s vysokým potenciálem uplatnění v praxi. O programu.
 • Červen/červenec 2019: Delta 2 
  Spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji s vybranými zeměmi.
 • Srpen/září 2019: Národní soutěž Epsilon pro projekty úspěšné v mezinárodní výzvě CHIST-ERA 2018
 • Podzim 2019: Kappa (EHP a Norské fondy)
  Vyhlášení výzvy je plánováno na 17. 4. 2019
  Vyhlášení výzvy je plánováno na podzim 2019 – viz fakultní aktualita

  Projekty aplikovaného výzkumu s hlavním uchazečem z ČR s alespoň jedním partnerem z některého donorského státu (Norsko, Island, Lichtenštejnsko); preferuje se, když na projektu spolupracuje výzkumná organizace a podnik.
 • Září 2019: Éta 
  Zapojení společenských a humanitních věd do projektů vědy, výzkumu a inovací.
 • Září 2019: Národní soutěž Epsilon pro projekty úspěšné v mezinárodní výzvě EuroNanoMed3 2019
 • Říjen 2019: Zéta 
  Spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení posluchačů magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol a mladých výzkumných pracovníků ve věku do 35 let.
 • Říjen 2019: Théta 
  Věda a výzkum v oblasti energetiky se zaměřením na zajištění státního dozoru v oblasti jaderné bezpečnosti, nových technologií a dlouhodobé technické perspektivy energetiky.
 • Říjen/listopad 2019: Mezinárodní výzva CHIST-ERA 2019 (výzva typu Cofund)
  Mezinárodní projekty v oblasti výpočetních technologií.
 • Listopad 2019: Prostředí pro život, podprogram 3 (s Ministerstvem životního prostředí)*
  Program zaměřený na nejpokročilejší environmentální technologie s vysokým potenciálem uplatnění v praxi. O programu.
 • Listopad/prosinec 2019: Mezinárodní výzva Gender-Net Plus 2019 (výzva typu Cofund
  Mezinárodní projekty zaměřené na integrování poznatků o pohlaví a genderu do výzkumu.
 • Prosinec 2019: Mezinárodní výzva EuroNanoMed3 2020 (výzva typu Cofund
  Mezinárodní projekty v oblasti nanomedicíny.

* Program čeká na schválení Vládou ČR.

Kontaktní osoba na Přírodovědecké fakultě pro národní soutěže TA ČR: Romana Hogenová.
Kontaktní osoba na Přírodovědecké fakultě pro výzvy typu Cofund: Klára Sobotíková.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 15. 2. 2019.
Úprava 1. 4. 2019 (změna vyhlášení výzvy Kappa).
Úprava 16. 10. 2019 (změna kontaktní osoby pro výzvy typu Cofund).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Pátek 15.02.2019 16:30

Akce dokumentů