E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTA ČR: Předběžný harmonogram veřejných soutěží 2018

Technologická Agentura České republiky (TA ČR) zveřejnila předběžný harmonogram veřejných soutěží pro rok 2018:

 • Únor 2018: EPSILON 4 
  Zlepšení pozice českého průmyslu pomocí podpory projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách.
 • Březen 2018: GAMA – Seal of Excellence (SME Instrument fáze I)
  Pouze pro malé a střední podniky.
 • Březen 2018: Národní centra kompetence 1 
  Program je zaměřen na vznik několika komplexních průmyslově orientovaných center s mezinárodním přesahem a potenciálem přelomových inovací. Příjemci z programu by měly být zejména výzkumné organizace. Podpora bude vázána na schopnost výzkumného centra získat financování ze soukromé sféry.
 • Květen 2018: ÉTA 2 
  Zapojení společenských a humanitních věd do projektů vědy, výzkumu a inovací.
 • Červen 2018: DELTA 6 
  Spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji s vybranými zeměmi.
 • Září 2018: COFUND CHIST-ERA III (EPSILON 5) *
  Projekty v oblasti informačních a komunikačních technologií.
 • Září 2018: ZÉTA 2 
  Spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení posluchačů magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol a mladých výzkumných pracovníků ve věku do 35 let.
 • Říjen 2018: COFUND Gender net (ZÉTA 3) * 
  Projekty, které splní podmínky programu ZÉTA a které budou integrovat poznatky o pohlaví a genderu do výzkumných projektů.
  Mezinárodní výzva bude pravděpodobně vyhlášena v prosinci 2017 nebo v lednu 2018.
 • Říjen 2018: THÉTA 2
  Věda a výzkum v oblasti energetiky se zaměřením na zajištění státního dozoru v oblasti jaderné bezpečnosti, nových technologií a dlouhodobé technické perspektivy energetiky.
 • Říjen 2018: GAMA – Seal of Excellence (SME Instrument fáze I)
  Pouze pro malé a střední podniky.
 • Listopad 2018: Finanční mechanismy EHP a NORSKO 
  Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje. Očekávány jsou bilaterální výzkumné projekty, tj. za účasti české a norské (případně islandské a lichtenštejnské) strany.
 • Prosinec 2018: COFUND M-Era (EPSILON 6) * 
  Projekty zaměřené na materiálový výzkum.
  Mezinárodní výzva bude pravděpodobně vyhlášena na jaře 2018.

* Prostřednictvím programů COFUND jsou financovány mezinárodní projekty. Nejprve proběhne mezinárodní soutěž vyhlášená příslušným programem COFUND, do kterých budou podávat přihlášky mezinárodní konsorcia, do nichž budou moci být zapojeni i čeští výzkumníci. Tyto mezinárodní soutěže budou vyhlášeny významně dříve než odpovídající výzva TA ČR. Pouze výzkumníci, kteří budou součástí konsorcií úspěšných v mezinárodní výzvě, budou moci podávat přihlášky do odpovídající výzvy TA ČR (aby byla finanční podpora jejich účasti v mezinárodním projektu formálně schválena). (Aktualita TA ČR k zapojení do programů COFUND.)

Video ze semináře „Představení podpory TA ČR v roce 2018“ (11. 10. 2017, Brno).

Kontaktní osoba pro výzvy TA ČR na Přírodovědecké fakultě: Romana Hogenová.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 12. 9. 2017.
Upraveno 20. 10. 2018 (doplněny informace o výzvách COFUND a odkaz na video).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Úterý 12.09.2017 12:15

Akce dokumentů