E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSouhrnný přehled aktuálních grantových výzev - 6. 5. 2014

#1) OECD Research programme on biological resources in agriculture – deadline 10. 9. 2014

#2) AKCE Creative Commons, Open Access a Horizont 2020

#3) Seminář "International seminar 2014 "2014 - 2020: a New Challenge for Coordinators of the European Projects".

#4) MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE S AMERICKÝMI VĚDCI PROSTŘEDNICTVÍM GRANTŮ NATIONAL SCIENCE FOUNDATION

#5) Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích

#6) Forward Look vydal závěrečnou zprávu „Media in Europe: New Questions for Research and Policy“

#7) VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-FRANCOUZSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2015-2016

#8) Zahájení veřejné konzultace o budoucích technologiích


1) OECD Research programme on biological resources in agriculture – deadline 10. 9. 2014

The Co-operative Research Programme (CRP)'s Call for Applications for funding international conferences (such as workshops, congresses and symposia grants in 2015 is now open.

The deadline to submit an application is Wednesday 10 September 2014Applications are invited from research scientists working in agriculture, forestry or fisheries for funding towards a conference (or workshop, symposium, etc) to take place in a member country of the Co-operative Research Programme.

The aim of the Conference Sponsorship scheme is to inform policy makers, industry and academia of current and future research, scientific developments and opportunities in these areas.Applications should fit into one of the three following research themes:
•The Natural Resources Challenge
•Sustainability in Practice
•The Food Chain

 

2) AKCE Creative Commons, Open Access a Horizont 2020

Kdy:  13.5.2014 09:30 - 11:30

Kde:  Rektorát ČVUT, Zikova 4, Praha 6

Licence Creative Commons a jejich možnost využití pro splnění povinnosti publikovat v projektech Horizontu 2020 v režimu otevřeného přístupu (Open Access) je tématem informačního semináře, na který vás zvou Technologické centrum, ČVUT v Praze a VŠCHT Praha.

Pozvánka s programem a možností registrace.  Registrujte se nejpozději do 12. května 2014.

 

3) Seminář "International seminar 2014 "2014 - 2020: a New Challenge for Coordinators of the European Projects".

Seminář je pořádán u nás na Univerzitě Pardubice a je zaměřen na
program HORIZON 2020 a Erasmus+. Informace o semináři a program můžete
nalézt zde:
http://projekty.upce.cz/groff/ms2014/general-information.html

 

4) MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE S AMERICKÝMI VĚDCI PROSTŘEDNICTVÍM GRANTŮ NATIONAL SCIENCE FOUNDATION

-podrobnosti ZDE

 

5) Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích

Technologické agentury České republiky

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 5. 5. 2014 veřejnou soutěž ve výzkumu,

experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu TH - Program na podporu aplikovaného

výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON.

Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 30. 6. 2014, předpokládaná doba zahájení řešení projektů

(poskytování podpory) je od 1. 1. 2015. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI -

VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky (podrobnější informace zatím

nejsou uvedeny).

Související odkazy:

https://www.isvav.cz/programmeDetail.do?rowId=TH

https://www.isvav.cz/tenderDetail.do?rowId=STA02015TH

 

6) Forward Look vydal závěrečnou zprávu „Media in Europe: New Questions for Research and Policy“

European Science Foundation publikovala závěrečnou zprávu projektu Forward Look s názvem

Media in Europe: New Questions for Research and Policy. Projekt se zabýval definováním

strategické výzkumné a vědecké politické agendy pro studium médií v Evropě na příštích 10 let.

Publikace mj. přichází s konkrétními doporučeními k výzkumné a vědecké politice, která by byla

schopná se vypořádat se společenskými výzvami a přispět k organizační soudržnosti výzkumu

evropských médií.

Publikace je zdarma dostupná na odkazu níže:

http://www.esf.org/publications/forward-looks.html

 

 
7) VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-FRANCOUZSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2015-2016

V rámci aktivity mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY a v souladu s Dohodou mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o vědecké a technické spolupráci, podepsanou v Praze dne 29. června 1965, vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2015-2016.

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-francouzskeho-1?source=rss

 

8) Zahájení veřejné konzultace o budoucích technologiích

Program podpory budoucích a vznikajících technologií (Future and Emerging Technologies, FET),

zahájil veřejnou konzultaci s cílem identifikovat slibné směry budoucího vývoje v oblasti

technologií.

Konzultace je organizována formou série diskuzí, ve kterých zúčastněné subjekty mohou

předkládat návrhy na nové iniciativy FET Proactive a diskutovat nad devíti již dříve

identifikovanými oblastmi.

Výsledky veřejné konzultace budou použity zejména při tvorbě nového pracovního programu

pro 2016 a 2017. Konzultace bude probíhat do 15. června 2014.

Více informací naleznete v tiskové zprávě na odkazu níže:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-328_en.htm

 

vložila: Darina Koubínová

Publikováno: Úterý 06.05.2014 12:25

Akce dokumentů