E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSouhrn aktuálních grantových výzev - 20. 5. 2014

#1) Zpravodaj H2020 – květen

#2) Aktualizovaná brožura poskytující základní informace o programu H2020

#3) H2020 - informační den SC2 pro výzvy 2015, v Bruselu, dne 21.11. 2014

#4) Streamované školení k vybraným typům akcí Marie S.-Curie - 10. června

#5) Informace OPV - TAČR: VYHLÁŠENÍ 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU EPSILON

#6) Informace OPV - INFORMACE PRO ŽADATELE O GRANTY V RÁMCI OTEVŘENÝCH VÝZEV EHP A NORSKÝCH FONDŮ 2009 – 2014 - Informační systém CEDR-MF

#7) Belmont Forum otevřelo dvě výzvy pro předkládání návrhů - Biodiverzita a Arktický výzkum- do 2. a 31. 7. 2014

#8) GRANTS FROM ANNALS OF BOTANY COMPANY - kdykoliv během roku

#9) Různé granty Linnean Society of London - do září

#10) Consultation for new FET Proactive topics - do 15. 6. 2014

#11) Komise zahájila revizi Strategie Evropa 2020 - do 31. 10. 2014

#12) Nadace Vodafone - program Vpohybu - rozvoj komunit - do 26/30 let; do 30. 5. 2014


1) Zpravodaj H2020 – květen 

viz ZDE

 

2) Aktualizovaná brožura poskytující základní informace o programu H2020

Externí URL: http://www.h2020.cz/files/svobodova/TCAV-brozura-Horizont-2020-web.pdf

 

3) H2020 - informační den SC2 pro výzvy 2015, v Bruselu, dne 21.11. 2014

Evropská komise zveřejnila termín konání oficiálního informačního dne pro výzvy na rok 2015 ve Společenské výzvě 2:
Sustainable Food Security
Blue Growth
Innovative Sustainable and Inclusive Bioeconomy
Informační den se uskuteční v Bruselu, dne 21.11. 2014 v budově Charlemagne.
Program informačního dne a registrace budou zveřejněny později.

 

4) Streamované školení k vybraným typům akcí Marie S.-Curie - 10. června

Evropská komise organizuje dne 10. června od 14:30 do 17:30 streamované školení k individuálním vědecko-výzkumným pobytům (IF) a ke COFUNDu (Spolufinancování regionálních, národních a mezinárodních programů, financujících individuální vědecko-výzkumné pobyty zkušených výzkumných pracovníků nebo doktorské studijní programy). Školení lze sledovat online (bez předchozí registrace) po kliknutí ZDE.

 

5) Informace OPV - TAČR: VYHLÁŠENÍ 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU EPSILON

Fakultní termín: 26. června 2014

Dovolujeme si Vás informovat o právě vyhlášené 1. veřejné soutěži programu EPSILONTechnologickou agenturou ČR.

Celá výzva této 1. VS programu EPSILON se nachází ZDE.

Zároveň prosíme žadatele o nahlášení OPV:

Bc. Romana Hogenová
Tel.: +420 221 95 1164
E-mail: romana.hogenova@natur.cuni.cz

 

6) Informace OPV - INFORMACE PRO ŽADATELE O GRANTY V RÁMCI OTEVŘENÝCH VÝZEV EHP A NORSKÝCH FONDŮ 2009 – 2014 - Informační systém CEDR-MF

Vážení kolegové,

rádi bychom Vás informovali o podávání grantů do výzev EHP a Norských fondů prostřednictvím Informačního systému CEDR Ministerstva financí.

https://cedr-fm.mfcr.cz/cedrnf/Views/Public/Default.aspx

INFORMACE PRO ŽADATELE O GRANTY V RÁMCI OTEVŘENÝCH VÝZEV EHP A NORSKÝCH FONDŮ 2009 – 2014 - Informační systém CEDR-MF

V níže uvedených programech, kde roli Zprostředkovatele programu vykonává Ministerstvo financí, bude nutné předkládat veškeré žádosti o granty pro individuální projekty v rámci otevřených výzev pouze elektronicky prostřednictvím informačního systému IS CEDR-MF - EHP a Norské fondy.
Jedná se o následující programy:

§  CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby/ Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

§  CZ04 Ohrožené děti a mládež

§  CZ06 Kulturní dědictví a současné umění (v případě tohoto programu bude IS CEDR využit i pro projekty předkládané v rámci malého grantového schématu – MGS)

§  CZ08 Pilotní studie a průzkum technologií na zachycování a ukládání oxidu uhličitého (CCS)

§  CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví

Registrace do CEDR:

Přihlašovací údaje vám na požádání poskytne Romana Hogenová ( kontakt viz níže).

Aktuálně otevřené výzvy

CZ02 – Biodiverzita, monitoring a změna klimatu a programu – do 2. června 2014 v 15 h.

CZ06 - programová oblast č. 16 – „Zachování a revitalizace kulturního dědictví“ do 20. června 2014 v 19.00 hod.

-  programová oblast č. 17 – „Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví“ do 26. června 2014 v 19 hod.

CZ08 - Pilotní studie a průzkumy pro CCS technologie (zachycování a ukládání CO2) - Uzávěrka pro předkládání žádostí je 16. června 2014 v 15 h.

 

7) Belmont Forum otevřelo dvě výzvy pro předkládání návrhů - Biodiverzita a Arktický výzkum- do 2. a 31. 7. 2014

Belmont forum (působící jako rada pro International Group of Funding Agencies for Global Change Research - IGFA) vyhlásilo dvě výzvy k předkládání návrhů. První z nich se vztahuje k návrhům zaměřených na téma „Biodiversity futures: projecting changes in biodiversity and ecosystem services for decision-making.“ Konečný termín pro zasílání návrhů je 2. července do 23:59 (východního letního času – VLČ). Více informací o výzvě naleznete zde.

Druhá výzva, otevřená do 31. července 2014, 18:00 (VLČ), je zacílená na kolaborativní výzkumné projekty k tématu „Arctic Observing and Research for Sustainability.“ Bližší informace k výzvě k nalezení zde.

 

8) GRANTS FROM ANNALS OF BOTANY COMPANY - kdykoliv během roku

The Trustees are empowered by the Company's Memorandum of Association to make grants and donations (generally between £500 and £5000) to botanical scientists and organisations with a view to forwarding botanical science, to assist in relevant research, or to allow suitable individuals to attend relevant conferences, particularly where they subsequently present a paper to the journal or otherwise promote the Company’s objectives as a result of their attendance.

Applications for an Annals of Botany Grant should be prepared according to the Company’s guidelines.

Guidelines for applicants

Applications for an Annals of Botany Grant are concise and relatively informal. Please write a sentence or two in response to each of the following questions and forward the complete document by post to the Company’s Registered Office or by email to the Company Secretary and Treasurer at r.hunt@exeter.ac.uk

 • Who are you and what are your contact details?
 • For what activity or event is the funding required?
 • Why should it be the Company that supports your application?
 • What public benefit will derive from your activity or event?
 • How much is being requested, and where and how will the funding be spent?
 • By what method and when are you requesting funding to be supplied?
 • What evidence of legitimate expenditure will you ultimately be able to provide?

Annals of Botany Company 

History of the Annals of Botany Company 

 

9) Různé granty Linnean Society of London - do září

The Anne Sleep Award

Awards of up to £3,000 to assist with biological research in the Middle and Far East.

Established by Mrs Ivy Sleep in fulfilment of the wishes of her daughter, Dr Anne Sleep FLS. Awards of up to £3,000 are made at (odd-numbered) two year intervals, to assist one or more scholars to carry out biological research in the Middle or Far East, or similarly for scholars from the Middle or Far East to pursue their own biological research in the UK. Those selected for awards should normally have recently obtained a PhD at a recognised institution and be of the highest academic standing.

 • Proposals are to be no longer than 2 A4 pages including tables and references and should be submitted to the Executive Secretary. There is no standard application form. Illustrations may be enclosed on an additional page.
 • For a proposal to be successful, the topic must be clearly circumscribed and achievable within defined time limits.
 • Proposals must include a realistic budget.
 • Proposals must have well-focused aims and objectives with specific outputs.
 • Proposals showing evidence of collaboration with other individuals and organisations will be favoured.
 • Applications for the award open on 1st March. The deadline is 16th September.

 

The Appleyard Fund

Grants of up to £2,000 supporting research projects in botany or zoology, by Fellows or Associates of the Society.

The Appleyard Fund was established in 1968 from the estate of Percy Appleyard FLS. Currently up to £2,000 is available from which grants are made towards the expenses of research projects in the field of botany or zoology. Fellows and Associates of the Society who are not in full-time employment as biologists can apply. Registered students are not eligible to apply for this award.

 • The fund is administered by a Committee appointed by the Council of the Linnean Society.
 • Applicants must be a Fellow or Associate of the Society.
 • The deadline for applications is 14th September.
 • Applications should consist of an application form together with a one page description of the project, include an estimate of costs and sent to the Executive Secretary.
 • Shortlisted applicants may be asked to provide additional information.
 • All applicants will be informed of the outcome by the end of November.

 

The Dennis Stanfield Memorial Fund

Funding up to £2,000 supporting botanical research on tropical African plants.

Established in 1972 to celebrate the work of Dennis Stanfield in Africa. The award is recognised as a mark of real distinction and takes the form of a sum of up to £2,000 to assist persons of scientific merit to undertake botanical research on tropical African plants.

Awards are made at (even numbered) two year intervals. The recipients are selected by a Committee appointed by Council, chaired by a Secretary and composed of persons having special knowledge of tropical African botany.

 • Proposals are to be no longer than 2 A4 pages including tables and references and should be submitted to the Executive Secretary. There is no standard application form. Illustrations may be enclosed on an additional page.
 • Normally a successful proposal is for basic research in the areas of plant taxonomy and plant ecology.
 • The proposal should have well-focused aims and objectives with specific outputs.
 • The topic must be clearly circumscribed, achievable within defined time limits, and include a realistic budget.
 • Proposals showing evidence of collaboration with other individuals and organisations will be favoured.
 • Applications for the award open on 1st March. The deadline is 16th September.

Percy Sladen Memorial Fund Grants

Grants up to £1000 supporting field work abroad in the earth and life sciences.

Grants for field work abroad (away from your usual country of residence) in the earth and life sciences. Grants are generally for sums of less than £1000.

Funds are not available for further education of any kind, for visits to conferences, for work in institutions or for field work undertaken as part of a dissertation of higher degree. Undergraduate expeditions are also not supported.

For further details or enquiries please visit our websites or contact: Gina Douglas, Secretary to the Trustees, Percy Sladen Memorial Fund, c/o The Linnean Society of London, Burlington House, Piccadilly, London, W1J 0BF.

 

10) Consultation for new FET Proactive topics - do 15. 6. 2014

Do you have a great idea for a new technology that is not possible yet? Could it become real if Europe's best minds were put on the task? Share your view and the European Commission can make it happen via the Future and Emerging Technologies (FET) programme.

The consultation is open till 15 June 2014.

The aim of the public consultation launched today is to identify promising and potentially game-changing directions for future research in any technological domain.

The consultation is organised as a series of discussions, in which contributors can suggest ideas for a new FET Proactive initiative or discuss the 9 research topics identified in the previous consultation to determine whether they are still relevant today:

Subscribe to group

 

11) Komise zahájila revizi Strategie Evropa 2020 - do 31. 10. 2014

Evropská komise otevřela veřejné konzultace pro posouzení Strategie Evropa 2020. Strategie byla vyhlášena v roce 2010 za účelem prosazování inteligentního, udržitelného a inkluzivního růstu.

Stanovila sedm stěžejních iniciativ (flagship initiatives) v oblastech, které jsou považovány za klíčové motory růstu. Patří mezi ně: inovace, digitální ekonomika, zaměstnanost, mládež, průmyslová politika, chudoba a účinné využívání surovin.

Nyní komise zahájila úvahu nad strategií pro nadcházející roky. Prostřednictvím otázek položených v rámci konzultace se snaží získat názory zúčastněných stran na jejich zkušenosti z prvních let Strategie Evropa 2020,  a na prvky, které mají být vzaty v úvahu při jejím dalším rozvoji, s cílem vytvořit strategii růstu EU v postkrizovém období.

Po skončení konzultací zveřejní Evropská komise na začátku roku 2015 návrhy, jakým způsobem strategii dále rozvinout.

Konzultace budou probíhat do 31. října 2014.

Více naleznete zde

 

12) Nadace Vodafone - program Vpohybu - rozvoj komunit - do 26/30 let; do 30. 5. 2014

MÁTE DOBRÝ NÁPAD, JAK ROZHÝBAT SVÉ OKOLÍ?

Grantový program Vpohybu podporuje rozvoj iniciativy, kreativity a komunikačních dovedností mladých lidí. Fandíme projektům v oblastech, které je baví a jsou zaměřené na rozvoj komunit – sociálních, lokálních, zájmových.  O podporu se mohou hlásit skupiny lidí do 26 let, nebo nestátní neziskové organizace vedené lidmi do 30 let.

CO PODPORUJEME

filmové, divadelní a jiné festivaly, různé ekologické aktivity, happeningy ve veřejném prostoru, iniciativy za obnovu veřejných prostranství, undergroundové galerie, a další aktivity, za kterými stojí parta mladých nadšenců a které mají dopady na širší komunitu.

DO KDY SE HLÁSIT

Uzávěrka přihlášek je do 30. května do 12:00 hodin. Žádost stačí poslat elektronicky přes webové stránky.

 

vložila: Darina Koubínová

Publikováno: Úterý 20.05.2014 13:05

Akce dokumentů