E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýzvy Národního programu Životní prostředí

V rámci Národního programu Životní prostředí byly vyhlášeny 3 výzvy zaměřené na podporu pilotního zavádění ekoinovací a na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO).

Nezdá se, že by tyto výzvy byly relevantní pro výzkumné týmy Přírodovědecké fakulty v roli hlavních žadatelů, nicméně si lze představit jejich zapojení do projektů například v roli odborných partnerů.

Kontaktní osoba pro tyto výzvy na Přírodovědecké fakultě: Romana Hogenová.
Pokud se plánujete zapojit do projektového návrhu, kontaktujte prosím Oddělení projektového řízení (Romana Hogenová, romana.hogenova@natur.cuni.cz) v dostatečném předstihu, aby bylo možné včas nastudovat podmínky výzvy.

Výzva č. 3/2018: Ekoinovace

 • Informace o výzvě a zadávací dokumentace.
 • Příjem žádostí: 30. 7. 2018 – 31.10.2018.
 • Dotace 200 tisíc až 20 milionů Kč, maximální míra financování 75%.
 • Podporovány jsou „inovativní projekty, které využívají netradiční nebo u nás nepoužívané technologie s přínosem pro životní prostředí“ v oblastech:
  A) Voda
  B) Kvalita ovzduší
  C) Odpady
  D) Energetické úspory a chytrá řešení v energetice
  E) Ochrana přírody a krajiny
 • Žadateli by patrně měly být zejména obce a kraje.

Výzva č. 4/2018: Pilíře EVVO

 • Informace o výzvě a zadávací dokumentace.
 • Příjem žádostí: 3. 9. 2018 – 15. 1. 2019.
 • Maximální míra financování 80%.
 • Aktivita 6.1.A – Environmentální vzdělávání a výchova: Tvorba/rozvoj/koordinace environmentálních vzdělávacích a osvětových programů celorepublikového, případně nadregionálního významu.
  Dotace 500 tisíc až 2 miliony Kč.
 • Aktivita 6.1.B – Tvorba metodik, vzdělávaní lektorů a učitelů, evaluace v oblasti EVVO: Pořádání odborných konferencí, pořádání seminářů a kurzů pro lektory EVVO a pedagogy, EVVO metodiky, spolupráce s vysokými školami na přípravě učitelů.
  Dotace 500 tisíc až 1 milion Kč.
 • Aktivita 6.1.D – Interpretace přírodního dědictví: Tvorba programů pro návštěvníky, vzdělávání pracovníků návštěvnických center, zpracování koncepcí práce s veřejností.
  Dotace 300 tisíc až 1 milion Kč.

Výzva č. 5/2018: Národní síť EVVO

 • Informace o výzvě a zadávací dokumentace.
 • Příjem žádostí: 25. 7. 2018 – 1. 10. 2018.
 • Zajištění denních a pobytových ekologických výchovných programů pro žáky mateřských, základních či středních škol pořádané v období od 3. září 2018 do 31. prosince 2019.
 • Výše podpory se pohybuje v rozmezí 50 tisíc až 200 tisíc Kč.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 1. 8. 2018.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Středa 01.08.2018 08:25

Akce dokumentů