E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníH2020: Sustainable food security - mezinárodní partnerská burza v Praze

Evropská síť národních kontaktů BioHorizon pořádá mezinárodní partnerskou burzu zacílenou specificky na témata výzvy Sustainable food security 2018 programu Horizont 2020, části SC2 Food (Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy).

Kdy: 6. 11. 2017 (13:00 – 19:00)
Kde: hotel Clarion, Freyova 945/33, Praha 9 - Vysočany

Stránka akce a možnost registrace (registrace otevřená do 31. 10. 2017 nebo do naplnění kapacity).
Předběžný program.
(Zdroj.)

Partnerská burza proběhne jako doprovodná akce mezinárodního kongresu RAFA 2017. Účast na této partnerské burze je bezplatná a není podmíněna registrací na kongres RAFA.

Akce je zajímavou příležitostí nejen k navázání kontaktů, ale také k tomu vyzkoušet si účast na partnerské burze programu Horizont 2020 bez nutnosti cestovat do Bruselu. (Tipy pro začátečníky, jak se účastnit partnerské burzy, na vyžádání na ludmila.souckova@natur.cuni.cz).

V této části programu jsou podporovány multidisciplinární projekty řešené mezinárodními konsorcii s podstatným zapojením uživatelů výsledků výzkumu (obvykle cca 10-25 partnerů v projektu). Výzkumným týmům, které nemají rozsáhlou zkušenost s účastí v projektech Rámcových programů EU, se doporučuje, aby se připojili jako partneři k projektu připravovanému zkušeným koordinátorem.

Předběžná informace o tematickém zaměření plánované výzvy Sustainable Food Security 2018 
(viz též slidy 18-22 následující prezentace)
oficiálně bude výzva vyhlášena pravděpodobně v říjnu 2017.

 • Agro biodiverzita – vztah k zem. produkci
 • Mikrobiom hospodářských zvířat
 • Ochrana rostlin, alternativy k pesticidům, nově se objevující choroby a škůdci…
 • Včelařství – zdravotní aspekty
 • Welfare a zdraví hosp. zvířat (antimikrobiální rezistence, alternativní terapie…)
 • Personalizovaná výživa
 • Potenciál rostlin – zlepšení vlastností
 • Zdravější potraviny
 • Alternativní proteiny – pro výživu i krmné účely
 • Snížení emisí skleníkových plynů v zem. produkci
 • Smíšené modely produkce (agroforestry)
 • Snížení využití fosilních zdrojů v zem. produkci
 • Půda, management, úrodnost
 • Management vody v zeměd., získání živin, recyklace
 • Produkční systémy hosp. zvířat
 • Města – potravin. zabezpečení, využití biodpadu
 • Infrastruktura – food data (open science cloud)
 • Monitoring dopadů zem. a potrav. výzkumu
 • Genetické zdroje a biodiverzita (zemědělství, lesnictví), šlechtění rostlin

 Další informace: O části SC2 Food pro české zájemce – aktuality, akce, národní kontakt etc.

Kontaktní osoby pro Horizont 2020 na Přírodovědecké fakultě:
Ludmila Součková (Müllerová) a Tomáš Palatý.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 18. 9. 2017.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Pondělí 18.09.2017 10:00

Akce dokumentů