E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOP PPR: Pražský voucher na inovační projekty

V rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o Pražské vouchery na inovační projekty. Uzávěrka je 18. 4. 2019.

Žadatelem o voucher může být malý nebo střední podnik se sídlem nebo provozovnou v Praze. Voucher je dotace na nákup služeb (například měření, rozbory, analýzy, výpočty, návrhy nových systémů, optimalizace procesů a metod atd.) od výzkumné organizace se sídlem v České republice (v praxi to ale může být výzkumný tým, kdo osloví podnikatele a iniciuje podání žádosti). Místo realizace projektu musí být na území hlavního města Prahy. Povinnou přílohou přihlášky je mj. „Nabídka na poskytnutí znalostí“ podepsaná statutárním zástupce výzkumné organizace.

Výzva zahrnuje:

  • Malé vouchery
    Rozpočet projektu 100 tisíc – 500 tisíc Kč. Dotace 75 000 Kč – 374 999 Kč na projekt. Maximální míra financování 75% (v režimu de minimis) nebo 50%. Délka projektu až 6 měsíců.
  • Velké vouchery
    Rozpočet projektu od 500 tisíc Kč. Dotace 250 tisíc Kč – 2 miliony Kč na projekt. Maximální míra financování 50%. Délka projektu až 12 měsíců.

Pro žadatele (podniky) platí mj. následující omezení: „Statutární orgán žadatele či jeho člen a osoby v pracovním či obdobném poměru k žadateli nejsou zároveň v pracovním či obdobném poměru či nejsou členem žádného orgánu dodavatelů služeb.“

Kontaktní osoby pro operační programy na Přírodovědecké fakultě:
Jan Vyskočil, Šárka Kůsová, Miroslav Kotrc.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 1. 3. 2019.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Pátek 01.03.2019 10:10

Akce dokumentů