E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOP PPR: Pražský voucher na inovační projekty

V rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o Pražské vouchery na inovační projekty. Uzávěrka je 30. 4. 2018.

Žadatelem o voucher může být malý nebo střední podnik se sídlem nebo provozovnou v Praze. Voucher je dotace na nákup služeb (například měření, rozbory, analýzy, výpočty, návrhy nových systémů, optimalizace procesů a metod atd.) od výzkumné organizace se sídlem v České republice (v praxi to ale může být výzkumný tým, kdo osloví podnikatele a iniciuje podání žádosti). Místo realizace projektu musí být na území hlavního města Prahy.

Poskytovatelé znalostí mají možnost zveřejnit svoje nabídkové listy na webových stránkách www.trhinovaci.cz nebo www.prazskyvoucher.cz, ze kterých si může podnik vybrat poptávanou službu. (Počet těchto nabídek na straně poskytovatelů znalostí omezen.)

Výzva zahrnuje:

  • Malé vouchery
    Rozpočet projektu 100 tisíc – 500 tisíc Kč. Dotace 75 000 Kč – 374 999 Kč na projekt. Maximální míra financování 75% (v režimu de minimis) nebo 50%.
  • Velké vouchery
    Rozpočet projektu od 500 tisíc Kč. Dotace 250 tisíc Kč – 2 miliony Kč. Maximální míra financování 50%.

Pro žadatele (podniky) platí mj. následující omezení: „Statutární orgán žadatele či jeho člen a osoby v pracovním či obdobném poměru k žadateli nejsou zároveň v pracovním či obdobném poměru či nejsou členem žádného orgánu dodavatelů služeb.“ Povinnou přílohou přihlášky je mj. „Nabídka na poskytnutí znalostí“ podepsaná statutárním zástupce výzkumné organizace.

Kontaktní osoby pro operační programy na Přírodovědecké fakultě:
Jiří StockmannŠárka Kůsová.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 5. 1. 2018.
Úprava 8. 1. 2018 (opraveny informace o velikosti voucherů).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Pátek 05.01.2018 13:10

Akce dokumentů