E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOP Praha – Pól růstu: výzva na podporu fungování inovačních infrastruktur

V rámci Operačního programu Praha – pól růstu České republiky (OPPR) je otevřená 55. výzva Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury IV. Výzva patří do Prioritní osy 1: Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací a Specifického cíle 1.2: Snazší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem. Cílová oblast výzvy je území hl. města Prahy. Výzva je otevřená
do 1. 5. 2020 4. 5. 2020

Pokud máte zájem zapojit se s konkrétním návrhem projektu a předjednaným partnerem do této výzvy, kontaktujte prosím nejpozději do konce února 2020 vedoucího Oddělení projektového řízení Jana Vyskočila (jan.vyskocil@natur.cuni.cz).

Cílem výzvy je zlepšení prostředí a zkvalitnění kapacit pro nově vznikající a mladé podniky, zejména podniky s exportním potenciálem, v začátcích jejich činnosti.

Výběr typů podporovaných projektů a aktivit:

  • rozšíření stávajících budov a prostor podpůrné inovační infrastruktury, 
  • výstavbu nových sdílených budov stávajících podpůrných inovačních infrastruktur, 
  • rekonstrukce stávajících budov podpůrné inovační infrastruktury, 
  • pořízení krátkodobého a dlouhodobého majetku (přístrojového vybavení, nábytku apod.) do existujících nebo nových budov stávající podpůrné inovační infrastruktury, zejména za účelem společného využívání technologií, 
  • zřízení nové sdílené inovační infrastruktury, tzn. výstavbu potřebné nové infrastruktury, na základě prokazatelného nedostatku vhodné výzkumné nebo inovační infrastruktury pro podnikatelské subjekty a jasně doložené poptávky.

Další informace:

Kontaktní osoba pro Operační programy na Přírodovědecké fakultě: Jan Vyskočil.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 17. 12. 2019.
Aktualizováno 31. 3. 2020 (posunutí termínu).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Úterý 17.12.2019 09:45

Akce dokumentů