E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOP PIK: Inovační vouchery na podporu spolupráce s firmami

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) je zaměřen primárně na spolufinancování podnikatelských projektů. Nicméně některé výzvy podporují spolupráci podniků a výzkumných organizací a mohly by tedy být potenciálně zajímavé pro výzkumné týmy, které spolupracují s firmami, zejména s malými a středními podniky. Omezující je ale nutnost realizace projektu nebo jeho dopad mimo území Prahy.

Potenciálně zajímavé výzvy v podobě Inovačních voucherů:

Výzva IV 

 • Aktuálně je otevřená výzva IV, přihlášky jsou přijímány průběžně do 30. 6. 2020.
 • Vyhlášení výzvy a zadávací dokumentace.
 • Malé a střední podniky mohou v rámci této výzvy získat podporu na nákup služeb v oblasti inovací (například měření, rozbory, analýzy, návrhy nových technologických postupů, optimalizace metod a podobně) od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo od akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit daného podniku.
 • Míra financování je až 75% (až 85% v případě projektů zaměřených na efektivnější nakládání s vodou s cílem reagovat na rizika spojená s projevy sucha).
 • Výše dotace může být 50 000 až 299 999 Kč na jeden projekt. Jeden podnik může podat maximálně 3 žádosti.

Výzva V – COVID-19

 • Nově otevřená výzva V, přihlášky jsou přijímány průběžně do 31. 12. 2020.
 • Vyhlášení výzvy a zadávací dokumentace.
 • Cílem této výzvy je sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro boj proti koronavirové infekci, z toho vyplývajících opatření na zmírnění dopadu dalšího šíření a podporu vzniku preventivních opatření uplatnitelných na trhu.
 • Malé a střední podniky mohou v rámci této výzvy získat podporu na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro
  výzkum a šíření znalostí
  nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit daného podniku.
 • Míra financování je 50 až 85%.
 • Výše dotace může být 50 000 až 999 999 Kč na jeden projekt. Jeden podnik může podat maximálně 3 žádosti.

Kontaktní osoba pro operační programy na Přírodovědecké fakultě: Jan Vyskočil.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 24. 4. 2020.
Aktualizováno 9. 7. 2020 (aktualizace výzev).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Pátek 24.04.2020 14:55

Akce dokumentů