E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOP PIK: Podpora spolupráce s firmami

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) je zaměřen primárně na spolufinancování podnikatelských projektů. Nicméně některé výzvy podporují spolupráci podniků a výzkumných organizací a mohly by tedy být potenciálně zajímavé pro výzkumné týmy, které spolupracují s firmami, zejména s malými a středními podniky. Omezující je ale nutnost realizace projektu nebo jeho dopad mimo území Prahy.

Pokud se chcete zapojit do projektové žádosti podávané do tohoto programu, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu Oddělení projektového řízení (Jiří Stockmann, jiri.stockmann@natur.cuni.cz, nebo Šárka Kůsová, sarka.kusova@natur.cuni.cz).

Potenciálně zajímavé výzvy:

 • Partnerství znalostního transferu 
  Aktuálně je vyhlášena výzva IV s uzávěrkou 14. 12. 2018.
  Vyhlášení výzvy a zadávací dokumentace.
  Cílem je vytvoření partnerství mezi malým nebo středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup. Znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či doktorského studia přímo v provozovně podniku.
  Maximální míra financování je 70%, výše dotace může být 0,5 – 5 milionů Kč na jeden projekt.
  Projekt musí být realizován mimo území Prahy (rozhodující je umístění provozovny podniku, kde je projekt realizován).

   
 • Inovační vouchery 
  Aktuálně je otevřená výzva III, přihlášky jsou přijímány průběžně do 31. 12. 2018.
  Vyhlášení výzvy a zadávací dokumentace.
  Malé a střední podniky mohou v rámci této výzvy získat podporu na nákup služeb v oblasti inovací (například měření, rozbory, analýzy, návrhy nových technologických postupů, optimalizace metod a podobně) od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo od akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit daného podniku.
  Maximální míra financování je 75%, výše dotace může být 50 000 až 299 999 Kč na jeden projekt.
  Projekt musí být realizován mimo území Prahy (rozhodující je skutečné místo realizace projektu – realizace výdajů a dopad projektu).

Kontaktní osoby pro operační programy na Přírodovědecké fakultě:
Jiří StockmannŠárka Kůsová.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 26. 6. 2018.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Úterý 26.06.2018 14:10

Akce dokumentů