E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOP PIK: Podpora spolupráce s firmami

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) je zaměřen primárně na spolufinancování podnikatelských projektů. Nicméně některé výzvy podporují spolupráci podniků a výzkumných organizací a mohly by tedy být potenciálně zajímavé pro výzkumné týmy, které spolupracují s firmami, zejména s malými a středními podniky. Omezující je ale nutnost realizace projektu nebo jeho dopad mimo území Prahy.

Potenciálně zajímavé výzvy:

 • Inovační vouchery 
  Aktuálně je otevřená výzva III, přihlášky jsou přijímány průběžně do 31. 12. 2018.
  Vyhlášení výzvy a zadávací dokumentace.
  Malé a střední podniky mohou v rámci této výzvy získat podporu na nákup služeb v oblasti inovací (například měření, rozbory, analýzy, návrhy nových technologických postupů, optimalizace metod a podobně) od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo od akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit daného podniku.
  Maximální míra financování je 75%, výše dotace může být 50 000 až 299 999 Kč na jeden projekt.
 • Proof of Concept 
  Aktuálně je otevřená výzva I s uzávěrkou 4. 5. 2018.
  Vyhlášení výzvy a zadávací dokumentace.
  Malé a střední podniky mohou v rámci této výzvy získat podporu aktivit, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, které mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi. Financovány jsou náklady přímo spojené s vytvořením studie proveditelnosti; náklady na vyslání výzkumníků z organizace pro výzkum a šíření znalostí do daného podniku; náklady na získání a uznání patentů.
  Maximální míra financování je 50-70% v závislosti na typu žadatele (podniku) a typu výdajů, výše dotace může být 300 tisíc až 10 milionů Kč na jeden projekt. Jeden podnik může podat maximálně 3 žádosti.

Kontaktní osoby pro operační programy na Přírodovědecké fakultě:
Jiří StockmannŠárka Kůsová.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 4. 1. 2018.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Čtvrtek 04.01.2018 08:40

Akce dokumentů