E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNFŽP: Národní program Životní prostředí - nová výzva

Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) ve spolupráci s Ministerstvem životního protředí vyhlásil v rámci Národního programu Životní prostředí 3. výzvu pro rok 2019 s názvem Tematické kampaně. Žádosti budou přijímány od 2. 9. 2019 do 30. 9. 2019.

Pokud plánujete podání přihlášky do této výzvy, informujte prosím Oddělení projektového řízení (Romana Hogenová, romana.hogenova@natur.cuni.cz).

Projekty musí být zaměřeny na oslovení a případné zapojení co nejširší veřejnosti. Podpořena bude realizace osvětových kampaní, informačních projektů, motivačních soutěží a jiných osvětových aktivit v rámci celé ČR. Tematicky musí projekty spadat do oblastí týkajících se čistoty ovzduší, ochrany klimatu, nebo nakládání s odpady. Minimální výše grantu je 2 miliony Kč, maximální výše 5 milionů Kč. Celková alokace pro výzvu je 10 milionů Kč. Míra financování je 85%.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 22. 7. 2019.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Pondělí 22.07.2019 09:55

Akce dokumentů