E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNAKI II: aplikovaný výzkum národní identity a kulturního dědictví

Ministerstvo kultury vyhlásilo 3. veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích k Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity (NAKI II). Uzávěrka je 30. 4. 2019.

Pokud plánujete podání přihlášky nebo účast na ní, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu – čím dříve, tím lépe – Oddělení projektového řízení (Romana Hogenová, romana.hogenova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit potřebné přílohy přihlášky.

Řešení projektů lze zahájit od 1. 3. 2020, datum ukončení řešení projektů je 31. 12. 2022. Předpokládaná výše dotace na jeden projekt je přibližně 3-5 milionů Kč na rok. Uchazeči nebo dalšími účastníky projektů mohou být pouze výzkumné organizace. Řešení projektu může obsahovat i nezbytné činnosti základního výzkumu, pokud na ně budou bezprostředně navazovat činnosti aplikovaného výzkumu.

Každý projekt musí být zaměřen na jednu nebo více specifických priorit jednoho nebo obou globálních cílů programu:

 • Globální cíl č. 1: Národní identita 
  ► Specifický cíl č. 1.1 Výzkum a jeho uplatnění - historické vědní obory a archeologie
  ► Specifický cíl č. 1.2 Výzkum a jeho uplatnění - jazyk a literatura
  ► Specifický cíl č. 1.3 Výzkum a jeho uplatnění - umělecká tvorba
 • Globální cíl č. 2: Kulturní dědictví
  ► Specifický cíl č. 2.1 Výzkum a jeho uplatnění - kulturní dědictví a území s historickými hodnotami
  ► Specifický cíl č. 2.2 Technologie a postupy pro ochranu kulturního dědictví
  ► Specifický cíl č. 2.3 Kulturní dědictví, vzdělávání a média

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 11. 3. 2019.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Pondělí 11.03.2019 13:15

Akce dokumentů