E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProgram ZEMĚ: projekty aplikovaného výzkumu v zemědělství

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ (Program ZEMĚ). Uzávěrka soutěže je 16. 6. 2017.

Vyhlášení soutěže s odkazem na zadávací dokumentaci.

Pro tuto veřejnou soutěž nejsou vypracovány interní pokyny pro Přírodovědeckou fakultu. Pokud plánujete podat do této soutěže projektový návrh, informujte prosím co nejdříve Romanu Hogenovou (romana.hogenova@natur.cuni.cz).

Kontaktní osoba pro program ZEMĚ na Přírodovědecké fakultě: Romana Hogenová.

Lze podávat projekty do následujících dvou podprogramů:

Podprogram I
Podpora inovativního zemědělství a lesnictví prostřednictvím pokročilých postupů a technologií

Řešení komplexních a víceoborových témat (projektů) spadajících do alespoň jedné ze tří klíčových oblastí:
(i) Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji
(ii) Udržitelné zemědělství a lesnictví
(iii) Udržitelná produkce potravin
Cílem je získat prakticky využitelné poznatky pro zvýšení rentabilní zemědělské, lesnické a potravinářské produkce. Hlavním řešitelem projektu musí být výzkumná organizace, na projektu se musí účastnit minimálně jeden podnik v roli partnera. Očekává se průměrná výše nákladů na jeden projekt cca 20 milionů Kč při celkové době řešení projektu 5 let.

Podprogram II – Podpora státní politiky v agrárním sektoru
Výsledky projektů mají sloužit k výzkumné podpoře aktuálních potřeb státní správy v oblasti zemědělství, potravinářství, lesního a vodního hospodářství a ochrany zemědělského půdního fondu. Výsledky bude žádoucí aplikovat do zemědělství ihned s okamžitým efektem zlepšení problematické situace. Řešiteli projektů mohou být pouze výzkumné organizace. Očekává se doba řešení projektů 3 roky a průměrné náklady na jeden projekt 12 milionů Kč.
Výzkumné potřeby Ministerstva zemědělství - témata, která mohou být financována v rámci výzvy 2017, Podprogramu II (detailně také v následujícím dokumentu).

Očekávané výsledky projektů

Minimálně jeden publikační výsledek - původní/přehledový článek v odborném periodiku (obsažený v databázi Web of Science) a minimálně dva výsledky následujících druhů:

  • patent
  • poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno
  • výsledky s právní ochranou: užitný vzor, průmyslový vzor
  • technicky realizované výsledky: prototyp, funkční vzorek
  • výsledky promítnuté do právních předpisů a norem nebo do směrnic a předpisů nelegislativní povahy
  • certifikované metodiky a postupy: certifikovaná metodika, léčebný postup, specializovaná mapa s odborným obsahem
  • software
  • uspořádání konference
  • uspořádání workshopu

 

Aktualitu publikovala Ludmila Müllerová 2. 5. 2017.
Poslední úprava 16. 5. 2017 (změněna informace o interních pokynech).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Úterý 02.05.2017 08:00

Akce dokumentů