E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMŠMT: Projekty česko-bavorské výzkumné spolupráce

MŠMT ve spolupráci Bavorským státním ministerstvem pro vzdělávání, vědu a umění a Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou vyhlásili výzvu k podávání návrhů společných česko-bavorských výzkumných projektů s dobou řešení 2018-2020. Uzávěrka je 31. 8. 2017.

Interní uzávěrka pro Přírodovědeckou fakultu: 20. 8. 2017.

Kontaktní osoba pro tuto výzvu na Přírodovědecké fakultě: Pavla Pousková.

Vyhlášení výzvy na stránkách MŠMT – všechny relevantní dokumenty a formuláře.
Text výzvy. - Příručka pro českého uchazeče.

Informace pro bavorské žadatele.

Návrh společného výzkumného projektu musí být předložen paralelně českým uchazečem v České republice a bavorským uchazečem ve Svobodném státě Bavorsko. Výzva je otevřena pro všechny vědecké disciplíny a tematické oblasti základního a aplikovaného výzkumu. Zvláště vítány jsou projekty z oblasti lékařských věd a péče o zdraví a dále z oblasti věd o materiálech.

Maximální doba řešení je 3 roky od ledna 2018 do prosince 2020. Maximální příspěvek je 75 000 EUR na celou dobu řešení projektu (maximálně 37 500 EUR pro českého uchazeče). Na bavorské i české straně je vítán finanční podíl uchazeče na projektu či kofinancování projektu z jiných zdrojů.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Müllerová 3. 7. 2017.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Pondělí 03.07.2017 13:45

Akce dokumentů