E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNárodní informační den: MSCA Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

Technologické centrum AV ČR pořádá Národní informační den k projektům Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (MSCA-RISE).

Kdy: 20. 11. 2017 (10:00 - 15:00)
Kde: Technologické Centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6

Informace o akci s odkazem pro registraci – Předběžný program.

V rámci grantového schématu MSCA-RISE jsou podporovány mezinárodní výměnné pobyty výzkumníků (v délce 1-12 měsíců) se zeměmi mimo Evropu nebo mezi akademickým a neakademickým sektorem. Výměnné pobyty musí být součástí společného výzkumného/inovačního projektu řešeného mezinárodním konsorciem. (Nelze vyloučit, že v rámci vyhlášení nových výzev v říjnu 2017 dojde k drobným změnám pravidel pro tyto projekty.)
Základní informace o MSCA-RISE.

Na akci vystoupí mimo jiné zástupce Research Executive Agency (agentura Evropské komise zodpovědná za výběr a implementaci projektů) se specializací na MSCA-RISE projekty a hodnotitelé nebo úspěšní řešitelé projektů.

Kontaktní osoby na Přírodovědecké fakultě pro Marie Skłodowska-Curie projekty:
Tomáš Palatý a Ludmila Součková (Müllerová).

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 19. 9. 2017.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Úterý 19.09.2017 10:20

Akce dokumentů