E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýzva programu H2020 – Research and Innovation Staff Exchange (MSCA-RISE)

V rámci programu Horizont 2020, části Marie Skłodowska-Curie Actions byla otevřena výzva k podávání návrhů projektů Research and Innovation Staff Exchange (MSCA-RISE). Uzávěrka je 21. 3. 2018.

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této výzvy, kontaktujte prosím Oddělení projektového řízení (Ludmila Součková (Müllerová), ludmila.souckova@natur.cuni.cz, nebo Tomáš Palatý, tomas.palaty@natur.cuni.cz).

V přihlášce podávané prostřednictvím Participant Portal prosím přiřaďte k návrhu za naši instituci (a to i v případě, že se projektu účastníte v roli partnera):
Organisation: CHARLES UNIVERSITY, PIC: 999923434
Contact Person: Tomas Palaty, tomas.palaty@natur.cuni.cz
Praktické informace k podávání přihlášek do programu Horizont 2020.

V rámci tohoto grantového schématu jsou podporovány mezinárodní a mezisektorové výměnné pobyty výzkumníků (v délce 1-12 měsíců) na základě společného výzkumného/inovačního projektu. Maximální délka projektu jsou 4 roky. Projekty jsou řešeny mezinárodními konsorcii s účastí neakademického sektoru a/nebo partnerů ze zemí mimo Evropu (viz dále).

Účast v projektech MSCA-RISE umožňuje výzkumným týmům prohloubit spolupráci se zahraničními partnery. Výzkumným týmům, které nemají rozsáhlé zkušenosti s účastí v projektech Rámcových programů EU, se doporučuje, aby se do projektového návrhu zapojili jen v roli partnera.

Podporované stáže

  • V rámci zemí EU nebo zemí asociovaných k programu Horizont 2020 musí být výměnné pobyty mezinárodní a současně mezisektorové – výzkumník z akademické instituce vyjíždí do neakademické instituce v jiné zemi EU nebo asociované a naopak (v rámci tohoto grantového schématu se za neakademické instituce vedle podniků považují například i nemocnice nebo muzea).
  • V případě výměny se třetí zemí (která není zemí EU ani asociovaná k programu) mohou výměnné pobyty probíhat i v rámci téhož sektoru – například výzkumník z akademické instituce v zemi EU může vyjet do akademické instituce ve třetí zemi.
  • Nejsou podporovány výměnné pobyty v rámci 1 země nebo ani výměny mezi třetími zeměmi.

Složení konsorcia

  • Do projektu musí být zapojeni minimálně 3 partneři ze 3 různých zemí, z toho minimálně 2 partneři ze zemí EU nebo asociovaných k programu, další účastníci mohou být ze třetích zemí.
  • Pokud jsou všichni partneři ze země EU nebo asociované k programu, pak musí být alespoň jeden z akademického a alespoň jeden z neakademického sektoru.
  • Průměrný počet partnerů zapojených v jednom projektu je přibližně 10.

Rozpočet

Výše grantu se přímo odvíjí od počtu měsíců, které výzkumníci stráví stážemi (na jeden „člověko-měsíc“ fixní částka 2100 euro na cestovné, 1800 euro na další náklady projektu, 700 na management a nepřímé náklady). Zejména u nákladnějších cest je tedy třeba absolvovat delší stáže bez přerušení (zpravidla minimálně 2-3 měsíce), aby grant pokryl náklady. Maximální velikost projektu je 540 „člověko-měsíců“.

Další informace

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 30. 11. 2017.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Čtvrtek 30.11.2017 13:25

Akce dokumentů