E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýzva H2020: Innovative Training Networks (MSCA-ITN) – připomenutí

V rámci programu Horizont 2020, části Marie Skłodowska-Curie Actions je otevřená výzva k podávání návrhů projektů Innovative Training Networks (MSCA-ITN). Uzávěrka je 14. 1. 2020.

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této výzvy, informujte prosím Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková, klara.sobotikova@natur.cuni.cz).

V přihlášce podávané prostřednictvím Funding & Tender Opportunities Portal prosím přiřaďte
k návrhu za naši instituci (a to i v případě, že se projektu účastníte v roli partnera):
► Organisation: CHARLES UNIVERSITY, PIC: 999923434
► Contact Person: Tomas Palaty, tomas.palaty@natur.cuni.cz
(Praktické informace k podávání přihlášek do programu Horizont 2020.)

MSCA-ITN podporuje vytváření mezinárodních školících sítí respektive mezinárodních společných studijních programů, do kterých jsou následně v rámci řešení projektu přijati PhD studenti, kteří splňují „pravidlo mobility“ (v zemi, kde jsou zaměstnáni na projektu, strávili za poslední 3 roky maximálně 12 měsíců). Evropská komise si od těchto projektů slibuje, že napomohou zlepšit uplatnění mladých výzkumníků po ukončení PhD studia na trhu práce, a to jak v akademickém sektoru, tak i mimo něj. Proto je ve všech typech MSCA-ITN projektů zásadní aktivní účast neakademického sektoru.

Účast v projektech ITN umožňuje výzkumným týmům prohloubit spolupráci se zahraničními partnery a současně získat do týmu schopné začínající výzkumníky ze zahraničí.

Délka projektu je 4 roky, výzkumníci – PhD studenti – jsou v rámci projektu zaměstnáni na 3 roky. Rozpočet projektu je založen na principu unit costs: Je dán vynásobením fixní částky počtem měsíců, po které je PhD student danou institucí zaměstnán na projektu (person-month). Maximální velikost projektu je 540 person-months na celou síť (180 person-months v případě European Joint Doctorates s pouze 2 partnery).

Úspěšnost ve výzvě MSCA-ITN-2019 byla přibližně 14%.

Typy MSCA-ITN projektů

  • European Training Networks (ETN)
    Nejčastější typ MSCA-ITN projektů. Minimální podmínkou je zapojení 3 partnerů ze 3 různých zemí EU nebo zemí asociovaných k programu Horizont 2020. Obvyklá velikost konsorcia je 6-10 subjektů.
  • European Industrial Doctorates (EID)
    Minimální podmínkou je zapojení 2 partnerů ze 2 různých zemí EU nebo zemí asociovaných, přičemž alespoň jeden partner musí být z neakademického sektoru (nejlépe podnik) a alespoň jeden z akademického sektoru. Obvyklá velikost konsorcia je 2-3 subjekty. PhD studenti zaměstnaní na projektu musí strávit minimálně 50% času v neakademickém sektoru, mít 2 školitele, 1 z akademického a 1 z neakademického sektoru, a výměna mezi akademickým a neakademickým sektorem musí být současně mezinárodní.
  • European Joint Doctorates (EJD)
    Minimální podmínkou je zapojení 3 partnerů ze 3 různých zemí EU nebo zemí asociovaných k programu Horizont 2020, přičemž každý z nich musí mít oprávnění udělovat doktorský titul. Doporučená velikost konsorcia je 4-8 subjektů. Minimálně 2/3 PhD studentů zaměstnaných na projektu musí absolvovat studium v režimu joint, double or multiple doctoral degrees mezi minimálně 2 institucemi ze 2 zemí EU nebo asociovaných.

Poznámka: Secondments
U všech typů projektů je dále možné, aby byly k projektu připojeny další subjekty – typicky z neakademického sektoru – jako partner organisations, u kterých nejsou PhD studenti zaměstnání na projektu, ale absolvují zde krátkodobou stáž – secondment. Konkrétní PhD student může na této krátkodobé stáži nebo stážích strávit maximálně 30% doby, po kterou je zaměstnán na projektu.

Kontaktní osoby pro Horizont 2020 na Přírodovědecké fakultě:
Tomáš Palatý a Klára Sobotíková.
Pokud máte jakékoli otázky k této výzvě, prosím, neváhejte se na nás obrátit.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 13. 11. 2019.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Středa 13.11.2019 12:20

Akce dokumentů