E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýzva H2020: Innovative Training Networks (MSCA-ITN)

Tato informace už není aktuální. Přečtěte si prosím, NOVOU AKTUALITU K TÉTO VÝZVĚ


V rámci programu Horizont 2020, části Marie Skłodowska-Curie Actions byla otevřena výzva k podávání návrhů projektů Innovative Training Networks (MSCA-ITN). Uzávěrka je 15. 1. 2019.

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této výzvy, informujte prosím Oddělení projektového řízení (Ludmila Součková (Müllerová), ludmila.souckova@natur.cuni.cz).

V přihlášce podávané prostřednictvím Participant Portal prosím přiřaďte k návrhu za naši instituci (a to i v případě, že se projektu účastníte v roli partnera):
► Organisation: CHARLES UNIVERSITY, PIC: 999923434
Contact Person: Tomas Palaty, tomas.palaty@natur.cuni.cz
Praktické informace k podávání přihlášek do programu Horizont 2020.

MSCA-ITN podporuje vytváření mezinárodních školících sítí respektive mezinárodních společných studijních programů, do kterých jsou následně v rámci řešení projektu přijati PhD studenti, kteří splňují „pravidlo mobility“ (v zemi, kde jsou zaměstnáni na projektu, strávili za poslední 3 roky maximálně 12 měsíců). Evropská komise si od těchto projektů slibuje, že napomohou zlepšit uplatnění mladých výzkumníků po ukončení PhD studia na trhu práce, a to jak v akademickém sektoru, tak i mimo něj. Proto je ve všech typech MSCA-ITN projektů zásadní aktivní účast neakademického sektoru.

Účast v projektech ITN umožňuje výzkumným týmům prohloubit spolupráci se zahraničními partnery a současně získat do týmu schopné začínající výzkumníky ze zahraničí.

Délka projektu je 4 roky, výzkumníci – PhD studenti – jsou v rámci projektu zaměstnáni na 3 roky. Rozpočet projektu je založen na principu unit costs: Je dán vynásobením fixní částky počtem měsíců, po které je PhD student danou institucí zaměstnán na projektu (person-month). Maximální velikost projektu je 540 person-months na celou síť (180 person-months v případě European Joint Doctorates s pouze 2 partnery).

Úspěšnost ve výzvě MSCA-ITN-2018 byla přibližně 7%.

Typy MSCA-ITN projektů

  • European Training Networks (ETN)
    Nejčastější typ MSCA-ITN projektů. Minimální podmínkou je zapojení 3 partnerů ze 3 různých zemí EU nebo zemí asociovaných k programu Horizont 2020. Obvyklá velikost konsorcia je 6-10 subjektů.
  • European Industrial Doctorates (EID)
    Minimální podmínkou je zapojení 2 partnerů ze 2 různých zemí EU nebo zemí asociovaných, přičemž alespoň jeden partner musí být z neakademického sektoru (nejlépe podnik) a alespoň jeden z akademického sektoru. Obvyklá velikost konsorcia je 2-3 subjekty. PhD studenti zaměstnaní na projektu musí strávit minimálně 50% času v neakademickém sektoru, mít 2 školitele, 1 z akademického a 1 z neakademického sektoru, a výměna mezi akademickým a neakademickým sektorem musí být současně mezinárodní.
  • European Joint Doctorates (EJD)
    Minimální podmínkou je zapojení 3 partnerů ze 3 různých zemí EU nebo zemí asociovaných k programu Horizont 2020, přičemž každý z nich musí mít oprávnění udělovat doktorský titul. Doporučená velikost konsorcia je 4-8 subjektů. Minimálně 2/3 PhD studentů zaměstnaných na projektu musí absolvovat studium v režimu joint, double or multiple doctoral degrees mezi minimálně 2 institucemi ze 2 zemí EU nebo asociovaných.

Poznámka: Secondments
U všech typů projektů je dále možné, aby byly k projektu připojeny další subjekty – typicky z neakademického sektoru – jako partner organisations, u kterých nejsou PhD studenti zaměstnání na projektu, ale absolvují zde krátkodobou stáž – secondment. Konkrétní PhD student může na této krátkodobé stáži nebo stážích strávit maximálně 30% doby, po kterou je zaměstnán na projektu.

Kontaktní osoby pro Horizont 2020 na Přírodovědecké fakultě:
Tomáš Palatý a Ludmila Součková (Müllerová).
Pokud máte jakékoli otázky k této výzvě, prosím, neváhejte se na nás obrátit.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 14. 9. 2018.
Úprava 7. 11. 2018 (odkazy na podpůrné materiály od irského národního kontaktu).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Pátek 14.09.2018 12:40

Akce dokumentů